Založení & Ošetřování trávníku

TRÁVU SI VYBÍREJTE UVÁŽLIVĚ
Správně zvolená kvalitní trávníková směs se stane významným vkladem do Vašeho nejbližšího prostředí a při správné údržbě vydrží trávník krásný po mnoho let. Jestliže však vyberete běžné pícní travní druhy, které jsou určené zejména pro zvířata, a ne pro okrasný trávník, již brzy budete kvalitou svého trávníku nemile překvapeni.

Váš nový trávník s našimi trávníkovými odrůdami bude vynikající díky:
- Optimální rychlosti růstu

- Hustotě, která je dosažena v krátkém čase

- Vysoké odolnosti vůči sešlapávání

- Zimovzdornosti, která dokáže překvapit

- A v neposlední řadě díky vysoké konkurenční schopnosti vůči plevelům, a odolnosti vůči škůdcům a chorobám


Příprava půdy pro zakládaní Vašeho trávníku se ovšem musí provést velmi pečlivě!
Přesvědčte se o tom, že v hloubce, ve které se vyvíjejí kořeny, je zajištěn dostatečný odvod vody. Půda se zpracovává do hloubky 20–25 cm.

PŘÍPRAVA K SETÍ
Před výsevem je třeba provést konečné srovnání pozemku. Na to je možno použít například dřevěné prkno.
Je-li to možné, půdu srovnáme i hráběmi, aby se prokypřilo několik cm vrchní vrstvy.
Hroudy, kameny, kořeny a oddenky plevele musíme odstranit.

TERMÍN VÝSEVU
Ideální termín pro výsev je na jaře – většinou až do půlky května. Od května může přijít období sucha, a proto se nedoporučuje provádět výsev na pozemcích bez možnosti zavlažování. V normálních podmínkách se pro zakládání nových trávníků závlaha nevyužívá. Další termín pro výsev je začátek podzimu, počínaje půlkou srpna do konce září.

VÝSEV

Před výsevem plochu pohnojíme trávníkovými hnojivy, ideálně dlouhodobě působícími a připravenou travní směs řádně promícháme. Výsev se poté provádí ručně nebo secím strojem. Při ručním výsevu se může směs promíchat ještě s dvoj až trojnásobným množstvím písku. Směs se rozdělí na dvě části – jedna část se vysévá jedním směrem a druhá poté kolmo na směr prvního výsevu. Semena i hnojivo je dobré zasypat vrstvou zeminy o síle 5-10 mm pomocí hrábí. Nedoporučuje se utužit povrch běžným válcem na trávníky, ale lehkým seťovým válcem. Na m² budeme potřebovat zhruba 25–30 g osiva. A během 2–3 týdnů po výsevu můžeme očekávat, že nám trávník začne krásně vzcházet.

SEKÁNÍ TRÁVNÍKU
První sekání se provádí při výšce trávy 6-8 cm. Důležité je si pamatovat, že bychom neměli posekat více než 1/3 délky rostliny a že vždy dbáme na to, aby naše sekačka měla naostřené nože.
Výšku trávníku poté s každým dalším sekáním můžeme snižovat až do pro Vás ideální podoby.

Doporučená výška sekané trávy:

- okrasné trávníky 3 cm
- trávníky pro sportovní hřiště 5 cm


V období sucha je nezbytné, aby délka sekané trávy zůstala o 1-2 cm vyšší.
Sekání se provádí obvykle 1x týdně a při každém následném sekání by se měl směr sekání bezpodmínečně měnit. Trávník by měl po sekání vždy zůstat zelený.

PLEVELE
Trávy nového trávníku musí odolávat plevelům, které se nachází v půdě. Mnohé z nich budou dostatečně růst až do začátku sekání trávníku. Některé druhy se odstraňují ručně, zejména pampeliška, ostatní selektivními herbicidy. Boj s plevely obvykle začíná 3-5 měsíců po výsevu.

MECH
Jestliže se objeví mech, je to pro trávník špatné znamení.

Mech se objevuje při:
- vyšší vlhkosti půdy

- nízkém pH

- nízkém obsahu dostupných živin v půdě


Mech se dá odstranit, ale může se objevit znovu, jestliže se neodstraní příčina jeho vzniku. Pro odstranění mechu doporučujeme přípravky, které jsou běžně dostupné v kterémkoliv zahradnictví. Významně nám může pomoci také vertikutace – prořezání trávníku vertikutátorem, čímž se zlepší příjem vzduchu, živin i vláhy. Osvědčeným prostředkem pro srovnání PH v půdě je i aplikace jemně mletého vápence. Po uhynutí odstraníme mech z trávníku hráběmi.

HNOJENÍ
Hnojení způsobuje urychlení růstu trávníku, což má za následek jeho častější sekání. Hnojit je ale nezbytné proto, aby se zabezpečil hustý růst trávníku, zachovala se jeho pěkná zelená barva a také proto, aby se pozemek zbavil dalších plevelů a mechu. Porost se stane také více odolný k suchu a chorobám. Hnojivo se aplikuje nejlépe v tom případě, kdy je porost suchý, ale dle předpovědi se očekává déšť.

Plán aplikace hnojiv:

- půlka dubna

- počátek června

- začátek srpna

- začátek listopadu


Nejen u hnojiv, ale také herbicidů a ostatních chemických prostředků je na trhu velký výběr a záleží na požadavcích a zkušenostech uživatele, který prostředek si vybere.

ZÁVLAHA
Voda je základ života a v období prodlouženého sucha nutností. Závlaha se provádí pravidelně, pokud vůbec neprší cca v jednotýdenním intervalu a přispívá tak k přirozenému vodnímu režimu. Nízké dávky vody, nebo častá závlaha naopak mohou podporovat rozvoj plevele. Závlahu je vhodné provádět časně ráno a nebo poté k večeru s první rosou. 
 

Péče o okrasný trávník není jednoduchá, a musíte do ní vložit veškerou možnou péči.
Nakonec se ale budete moci pyšnit něčím, co jste vlastními silami dokázali vytvořit
a co Vám bude dělat dlouhou dobu radost.
Úplným základem jsou ale samozřejmě kvalitní trávníkové osiva, které vždy vybíráme pečlivě.