VitalMax - MEZIPLODINOVÉ SMĚSI

Naše produktová řada směsí zeleného hnojení je speciálně formulována tak,
aby pomohla využít to nejlepší z půdy.
Svými vlastnostmi ochrání a zlepší úrodnost a zdraví půdy v mezidobí mezi hlavními plodinami.Jaký význam mají meziplodiny a proč je dobré je využít:

  • protierózní ochrana půdy (vodní i větrná)
  • potlačování růstu plevelných druhů rostlin
  • ochrana půdy před nadměrným výparem vody
  • zlepšování struktury orničního profilu
  • redistribuce živin v půdním profilu
  • udržování a zlepšování půdní úrodnosti
  • alternace statkových hnojiv
  • zlepšování zdravotního stavu půdy 

VYMRZAJÍCÍ SMĚSI

REVITALIZAČNÍ KRYCÍ SMĚS:
Oves hřebílkatý (černý, japonský) svým bohatým kořenovým systémem rozrušuje půdu a vytváří jemně drobtovitou strukturu
a spolu se svazenkou a hořčicí rychle pokryjí povrch pozemku a vytlačí plevele.
- oves hřebílkatý 90%, hořčice 5%, svazenka 5%
- výsevek 30 kg/ha
STRUKTURÁLNÍ SMĚS
Polykomponentní směs s komplexním vlivem na strukturu a obohacení půdy živinami, bohatě kvetoucí porost.
- oves hřebílkatý 65%, vikev setá 15%, pohanka 5%, slunečnice 8%, svazenka 5%, ředkev olejná 2%
- výsevek 20-25 kg/ha

NEVYMRZAJÍCÍ SMĚSI

N-FIX KRYCÍ SMĚS
Dvousložková směs s vysokou pokryvností půdy, hluboce kořenící žito trsnaté a vikev ozimá intenzivně fixující vzdušný N v půdě, 
směs je vhodná k jarní sklizni silážovatelné hmoty, nebo k zaorání.
- žito trsnaté 80%, vikev ozimá 20% výsevku
- výsevek 50-70 kg/ha
LANDSBERSKÁ SMĚSKA
Tradiční směs pro včasnou a kvalitní píci, inkarnát a vikev poutají vzdušný dusík a jílek produkuje množství kvalitní hmoty. 
Po první seči jílek obráží a lze jej sklízet vícesečně.


Zajímají Vás naše meziplodinové směsi a chcete se dozvědět více? 
Kontaktujte pana Ing. Aleše Rybáka, který Vám zodpoví vše potřebné ohledně řady VitalMax

Ing. ALEŠ RYBÁK
+420 727 931 042
ales.rybak@dlf.comJsme zde pro Vás i co se týče poradenství a budeme rádi, když nás budete kontaktovat: