Fetulolium je v podmínkách střední Evropy významným travním druhem, který se využívá v široké paletě směsí na orné půdě, loukách a pastvinách. Tento nový druh vznikl křížením jílků a kostřav. Cílem tohoto křížení bylo vhodně zkombinovat vlastnosti obou druhů. V současné době máme k dispozici kompletní nabídku odrůd s různými charakteristikami.

Odrůdy festulolií rozdělujeme podle typu na jílkové a kostřavovité, podle převládajícího genotypu. Výjimečnost přinášejí vlastnosti přenesené z druhého rodičovského druhu. Jílková festulolia se blíží svým charakterem jílku mnohokvětému italskému a hybridnímu. Kostřavovitá festulolia kostřavě rákosovité.

PRODUKTY S FESTULOLIEM

Jílková festulolia:

 • Vysoký výnos a rychlý vývoj po zasetí
 • Velmi dobrá kvalita píce s vysokým obsahem cukrů a stravitelné vlákniny
 • Vhodné do krátkodobých směsí s jetelem lučním a vojtěškou,
 • Doplněk pro luční a pastevní směsi pro zvýšení kvality píce a výnosu v prvních letech
 • Výnosy suché  hmoty v t/ha

Kostřavovitá festulolia:

 • Vysoký výnos a vytrvalost, odolnost vůči suchu i zimě
 • Dobrá kvalita píce s vysokou stravitelností a zejména s vysokým obsahem stravitelné vlákniny
 • Základní stavební prvek lučních a pastevních směsí v našich klimatických podmínkách
 • Vhodné i pro krátkodobé směsi s vojtěškou a jetelem luční
 • Výnosy suché  hmoty v t/ha

Doporučení pro sadbu

 • Výsevy nových travních porostů:
  • Rostliny typu jílku mohou být využity jako složka ve směsi, kde potřebujeme rychlé založení, vysokou kvalitu píce a vytrvalost několik let. Odrůdy jílkového typu je možné rovněž pěstovat jako monokultury. Na druhé straně odrůdy typu kostřavy jsou základem vytrvalých porostů s vysokým výnosem píce jako u kostřavy rákosovité, ale s vyšší kvalitou píce. Rostliny typu kostřavy rákosovité zlepšují produkci v letním období.
 • Přísev:
  • Z důvodu vysoké rychlosti vzcházení mohou být odrůdy jílkového typu využity k přísevu řídkých pastvin a luk nebo k dosevu zimou poškozených porostů vojtěšek a jetelů. Tím je možno zajistit vyšší výnos suché hmoty a stravitelnost vlákniny.
 • Pěstování ve směsi s vojtěškou:
  • Rostliny typu jílku mohou být pěstovány s vojtěškou jako vysoce kvalitní krycí plodina. Pozdnější odrůdy festulolium typu kostřavy rákosovité ve směsi s vojtěškou zvyšují výnos píce, stravitelnost vlákniny a vytrvalost porostu. Kombinace vojtěška-festulolium může produkovat výnos sušiny >10 % než směs vojtěška-bojínek nebo vojtěška-kostřava luční. [pokusy DLF ve Spojeném království]
 • Směsi:
  • Festulolia mohou být pěstována ve směsi s mnoha druhy pícnin včetně vojtěšky, jetelů, jílku mnohokvětého, jílku vytrvalého, srhy laločnaté, kostřavy rákosovité, bojínku, sveřepu a dalších.
 • Výsevek:
  • 25 – 40 kg/ha u čistých porostů
  • 3 – 20 kg/ha ve směsi

Pro více informací neváhejte oslovit naše odborníky z Hladkých Životic, kteří Vám rádi doporučí nejvhodnější řešení právě pro Vás.