Šlechtění pícních odrůd trav a jetelovin

Základní rozdíl ve šlechtění pícních odrůd trav a jetelovin vzhledem k většině dalších polních plodin je v jejich dlouhodobosti. U většiny druhů trav a jetelovin trvá jedna generace ve šlechtění 3 roky (rok zásevu a dva užitkové roky). Pokud jsou tedy jednotlivé šlechtitelské kroky vázané na generace, trvá vyšlechtění pícní odrůdy třikrát tak dlouho jako například u jednoletých obilovin. Průměrná doba pro vyšlechtění a povolení takové pícní odrůdy je v současné době 12 – 15 let.

Ve většině zemí je stále základním kritériem pro povolení odrůdy výnos zelené nebo suché hmoty. Zároveň se ale zvyšují požadavky na další znaky jako je odolnost k chorobám a v poslední době i kvalita píce (kolik z jednotky píce vyrobíme mléka, masa, bioplynu …..). V důsledku probíhajících klimatických změn a tlaku na snižování ekologické zátěže krajiny (hnojiva, pesticidy, závlahy) stojí před šlechtiteli jako další úkol zvyšování odolnosti k suchu, zasolení nebo zvýšení efektivity využívání hnojiv.

Šlechtění v Hladkých Životicích se v rámci celé DLF zaměřuje na šlechtění následujících druhů:

  • jílek mnohokvětý (Lolium multiflorum Lam. subsp. italicum (A. Br.) Volkart)
  • jílek jednoletý (Lolium multiflorum Lam. var. westerwoldicum Wittm.)
  • festulolium (x Festulolium Asch. et Graebn.)
  • kostřava luční (Festuca pratensis Huds.)
  • sveřep bezbraný (Bromus inermis Leyss.)
  • jetel luční (Trifolium pratense L.)

Vzhledem k tomu, že působíme ve střední Evropě, kde se často používají druhově širší směsi, pokračujeme i ve šlechtění minoritních druhů, které jsou ve většině zemí jako hospodářské druhy neznámé:

  • ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. S. et K. B. Presl)
  • trojštět žlutavý (Trisetum flavescens (L.)P.Beauv.)
  • psárka luční Alopecurus pratensis L.)