Šlechtění pícních odrůd trav a jetelovin

Základní rozdíl ve šlechtění pícních odrůd trav a jetelovin vzhledem k většině dalších polních plodin je v jejich dlouhodobosti. U většiny druhů trav a jetelovin trvá jedna generace ve šlechtění 3 roky (rok zásevu a dva užitkové roky). Pokud jsou tedy jednotlivé šlechtitelské kroky vázané na generace, trvá vyšlechtění pícní odrůdy třikrát tak dlouho jako například u jednoletých obilovin. Průměrná doba pro vyšlechtění a povolení takové pícní odrůdy je v současné době 12 – 15 let.

Ve většině zemí je stále základním kritériem pro povolení odrůdy výnos zelené nebo suché hmoty. Zároveň se ale zvyšují požadavky na další znaky jako je odolnost k chorobám a v poslední době i kvalita píce (kolik z jednotky píce vyrobíme mléka, masa, bioplynu …..). V důsledku probíhajících klimatických změn a tlaku na snižování ekologické zátěže krajiny (hnojiva, pesticidy, závlahy) stojí před šlechtiteli jako další úkol zvyšování odolnosti k suchu, zasolení nebo zvýšení efektivity využívání hnojiv.

Šlechtění v Hladkých Životicích se v rámci celé DLF zaměřuje na šlechtění následujících druhů:

jílek mnohokvětý (Lolium multiflorum Lam. subsp. italicum (A. Br.) Volkart)

jílek jednoletý (Lolium multiflorum Lam. var. westerwoldicum Wittm.)

festulolium (x Festulolium Asch. et Graebn.)

kostřava luční (Festuca pratensis Huds.)

sveřep bezbraný (Bromus inermis Leyss.)

jetel luční (Trifolium pratense L.)

Vzhledem k tomu, že působíme ve střední Evropě, kde se často používají druhově širší směsi, pokračujeme i ve šlechtění minoritních druhů, které jsou ve většině zemí jako hospodářské druhy neznámé:

ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. S. et K. B. Presl)

trojštět žlutavý (Trisetum flavescens (L.)P.Beauv.)

psárka luční Alopecurus pratensis L.)