Ing. Ivan Houdek

Poradenství pícniny

Fulnecká 95

742 47 Hladké Životice

Tel: +420 725 560 894

ih@dlf.com

 

Ing. Ondřej Borowiecki
Poradenství pícniny & trávníky
Produktový manažer
Fulnecká 95
 

742 47 Hladké Životice

Tel: +420 727 930 928

ondrej.borowiecki@dlf.com