Šlechtění trávníkových odrůd trav a jetelovin

Současná probíhající změna klimatu se projevuje i ve šlechtění trávníkových odrůd. Pěkný vzhled trávníku tvořený rostoucími mladými listy a odnožemi omezuje se v současné době nedostatek vody v půdě a vysoké teploty.
Nedostatek vody způsobuje nejen horší vzhled trávníku, ale není umožněn rostlinám příjem živin. Většina už založených trávníku je schopna přechodný nedostatek vody přečkat, nevratné změny však probíhají na nově založených trávnících. Mladé rostlinky, které nemají ještě vyvinutý kořenový systém, v podmínkách nedostatku vody uschnou a trávník se zničí.
Obdobně negativní vliv na kvalitu trávníku mají i vysoké teploty. Při teplotách kolem 35°C ve vegetační vrstvě trávy, rostliny trpí tepelným šokem, zastavují růst a nejsou schopny přijímat vodu a živiny.
Významnými komponenty trávníkových směsích zůstanou i nadále základní trávníkové druhy jako jílek vytrvalý, kostřava červená, lipnice luční a psinečky. Nyní se však do směsí začleňují nové trávníkové druhy, jako je kostřava rákosovitá, smělky, festulolium, jetel plazivý a další.

Šlechtění nových odrůd původních i nových trávníkových druhů přizpůsobených měnícím se klimatickým podmínkám je hlavním úkolem současného šlechtění.