Klíčové údaje skupiny DLF Seeds s.r.o. 2021/2022

  • Vlastníci: cca 2.600 farmářů
  • Počet zaměstnanců celosvětově: cca 2244

Výroční zpráva:
Business report 2021/2022

Annual report 2021/2022

 

Smluvní podmínky DLF

 

SBORNÍK K 75.VÝROČÍ STANICE