Výzkumy dokazují, že Festulolia jsou vynikajícím řešením do velmi teplých i suchých podmínek

Jarní a letní sucho tady zůstane. Ne každý rok je samozřejmě stejný, ale měli bychom být připraveni. Neznamená to totiž, že výnosy a zisky se musí 'potopit'. Zařazení festulolií do pícních směsí podrží zemědělce v suchém jaru i létě, kdy jsou srážky nízké.

Zvýšená odolnost vůči suchu podpoří výrobu píce

Během velmi teplých až suchých let ztrácejí louky a pastviny svou svěží zelenou barvu. Čím déle je sucho, tím hnědší je tráva – ztrácí barvu. Týden po týdnu tráva navíc ztrácí biomasu a výnosy suché hmoty klesají. Stále častější jarní a letní sucha v Evropě vytvářejí větší výpadky ve výrobě, které způsobují ztráty.

Je pravdou, že v minulém roce jsme tohle období sucha nezažili. Nikde ovšem není psáno, co přijde opět na jaře, a tak bychom se i tímto tématem měli zabývat a neměli být překvapeni. Řešením je vysít travní směsi se zvýšenou tolerancí vůči suchu. Během suchých období zajistí sice nižší výrobu píce, ale nedojde k úplnému nedostatku.

Změna klimatu činí častější období sucha pravděpodobnějším

Vzhledem k tomu, že nikdo nemůže předpovědět počasí pro příští rok, je pravděpodobnost výskytu sucha vysoká. Ale věci se mění. V posledních letech (2018, 2019 a 2020) bylo sucho častějším problémem v mnoha regionech Evropy. Snímek níže zobrazuje rozsah sucha v roce 2018. Snímek je z kombinovaného ukazatele sucha Evropské komise za desetidenní období během srpna téhož roku. Nedostatek srážek postihl Německo, Nizozemsko, jižní Evropu, a dokonce i Velkou Británii a Skandinávii.


Kombinovaný indikátor sucha pro druhé desetidenní období srpna 2018 (Zdroj: Evropská komise, 2021)


Výzkumy dokazují, že Festulolia a tetraploidní jílky jsou odolnější vůči suchu

Cílem DLF je přivést na trh odrůdy trávy odolné vůči suchu, aby zajistily výnosy píce. Vynikající tolerance vůči suchu u Festulolií byla prokázána již několikrát: probíhajícím výzkumem v jedinečném zařízení pro screening kořenů RadiMax a měřením agronomického výkonu v celosvětové síti pro testování v terénu společnosti DLF i v zemědělské praxi v České a Slovenské republice. Výsledky dokazují Kostřavovité a Jílkovité Festulolia jsou jedním z účinných řešení problémů sucha budoucnosti.

Tolerance vůči suchu a zvýšený výnosový potenciál s Festulolii

Výzkumníci DLF spolupracují se zavedenými výzkumnými ústavy na nalezení řešení problémů způsobených suchem. Zkoumáme nad a pod zemí to, co se děje s trávou a jak mechanismy růstu kořenů pracují na vývoji výkonných trav odolných vůči suchu.

Kostřavovité festulolia vykazují dominantní vlastnosti. Křížením kostřav a jílků docílíme schopnosti růstu hlubších kořenů. Díky tomu přináší Kostřavovité Festulolium zvýšení tolerance směsi vůči suchu a kvality píce zkoušených směsí. Festulolia ve směsi se zvyšují výnosy píce i energie.

Přizpůsobivost Festulolií kostřavovitého charakteru na jedné straně a na straně druhé také velmi rozdílné vlastnosti jílkovitých a kostřavovitých hybridů skýtají možnost sestavení směsí do téměř všech oblastí obou velmi členitých republik – České i Slovenské. A nejen do rozdílných oblastí, ale také pro všechny typy směsí podle využívání.

•  pro polní pícninářství, tedy intenzivní krátkodobé travní i jetelovinotravních směsi na orné půdě

•  pro trvalé travní porosty, luční i pastevní směsi, pro velmi intenzivní výrobu píce nebo pastvu i do podmínek s nižší intenzitou hnojení

•  s vyšším podílem jetelovin ve směsi jsou vhodné i pro ekologické zemědělce

•  v nabídce máme také směsi pro využití v podnicích s bioplynovými stanicemi

Směsi s Festulolii velmi dobře rostou ve vyšších polohách, a kostřavovité i v suchých podmínkách

Ve srovnání se standardními směsmi zvyšují výnos o více než 3 t suché hmoty, zejména v suchých letech a při přísušcích. Tato období bez problémů přežijí a když dostanou vláhu, velmi rychle obrůstají. Rostou velmi brzy zjara a do pozdního podzimu. Umožňují v podmínkách s nízkou sněhovou pokrývkou zimní pastvu.

Zde je vhodné připomenout, že pro porosty v chráněných územích, kde není žádoucí vnášení nových druhů do ekosystému (v tomto případě Festulolií), nabízíme i směsi obsahující pouze původní travní druhy a jeteloviny.

Součástí našeho obchodu je také výroba směsí na přání a do konkrétních podmínek, proto mohou být ve směsích druhy jako je např. trojštět žlutavý, lipnice bahenní, jetel zvrhlý, psineček veliký, sveřepy, nebo srha říznačka či hajní.
 

Ing. Hana Nová

Tel: +420 727 930 923

hn@dlf.com

 

Ing. Aleš Rybák

Tel: +420 727 931 042

ales.rybak@dlf.com

 

Zajímá Vás více? Jsme zde pro Vás!
Stačí nám napsat a my už se postaráme o to, aby náš poradce či prodejce Vaši zprávu dostal a komunikoval s Vámi.
office@dlf.cz
PORADENSTVÍ
PRODEJ

Ještě jste se nepřihlásili k odběru našeho ZPRAVODAJE/NEWSLETTERU?
Můžete tak učinit ZDE:
 
PŘIHLÁSIT SE