Výzkumy dokazují, že Festulolia jsou vynikajícím řešením do velmi teplých i suchých podmínek

Jarní a letní sucho tady zůstane. Ne každý rok je samozřejmě stejný, ale měli bychom být připraveni. Neznamená to totiž, že výnosy a zisky se musí 'potopit'. Zařazení festulolií do pícních směsí podrží zemědělce v suchém jaru i létě, kdy jsou srážky nízké.

Zvýšená odolnost vůči suchu podpoří výrobu píce

Během velmi teplých až suchých let ztrácejí louky a pastviny svou svěží zelenou barvu. Čím déle je sucho, tím hnědší je tráva – ztrácí barvu. Týden po týdnu tráva navíc ztrácí biomasu a výnosy suché hmoty klesají. Stále častější jarní a letní sucha v Evropě vytvářejí větší výpadky ve výrobě, které způsobují ztráty.

Je pravdou, že v minulém roce jsme tohle období sucha nezažili. Nikde ovšem není psáno, co přijde opět na jaře, a tak bychom se i tímto tématem měli zabývat a neměli být překvapeni. Řešením je vysít travní směsi se zvýšenou tolerancí vůči suchu. Během suchých období zajistí sice nižší výrobu píce, ale nedojde k úplnému nedostatku.

Změna klimatu činí častější období sucha pravděpodobnějším

Vzhledem k tomu, že nikdo nemůže předpovědět počasí pro příští rok, je pravděpodobnost výskytu sucha vysoká. Ale věci se mění. V posledních letech (2018, 2019 a 2020) bylo sucho častějším problémem v mnoha regionech Evropy. Snímek níže zobrazuje rozsah sucha v roce 2018. Snímek je z kombinovaného ukazatele sucha Evropské komise za desetidenní období během srpna téhož roku. Nedostatek srážek postihl Německo, Nizozemsko, jižní Evropu, a dokonce i Velkou Británii a Skandinávii.


Kombinovaný indikátor sucha pro druhé desetidenní období srpna 2018 (Zdroj: Evropská komise, 2021)


Výzkumy dokazují, že Festulolia a tetraploidní jílky jsou odolnější vůči suchu

Cílem DLF je přivést na trh odrůdy trávy odolné vůči suchu, aby zajistily výnosy píce. Vynikající tolerance vůči suchu u Festulolií byla prokázána již několikrát: probíhajícím výzkumem v jedinečném zařízení pro screening kořenů RadiMax a měřením agronomického výkonu v celosvětové síti pro testování v terénu společnosti DLF i v zemědělské praxi v České a Slovenské republice. Výsledky dokazují Kostřavovité a Jílkovité Festulolia jsou jedním z účinných řešení problémů sucha budoucnosti.

Tolerance vůči suchu a zvýšený výnosový potenciál s Festulolii

Výzkumníci DLF spolupracují se zavedenými výzkumnými ústavy na nalezení řešení problémů způsobených suchem. Zkoumáme nad a pod zemí to, co se děje s trávou a jak mechanismy růstu kořenů pracují na vývoji výkonných trav odolných vůči suchu.

Kostřavovité festulolia vykazují dominantní vlastnosti. Křížením kostřav a jílků docílíme schopnosti růstu hlubších kořenů. Díky tomu přináší Kostřavovité Festulolium zvýšení tolerance směsi vůči suchu a kvality píce zkoušených směsí. Festulolia ve směsi se zvyšují výnosy píce i energie.

Přizpůsobivost Festulolií kostřavovitého charakteru na jedné straně a na straně druhé také velmi rozdílné vlastnosti jílkovitých a kostřavovitých hybridů skýtají možnost sestavení směsí do téměř všech oblastí obou velmi členitých republik – České i Slovenské. A nejen do rozdílných oblastí, ale také pro všechny typy směsí podle využívání.

•  pro polní pícninářství, tedy intenzivní krátkodobé travní i jetelovinotravních směsi na orné půdě

•  pro trvalé travní porosty, luční i pastevní směsi, pro velmi intenzivní výrobu píce nebo pastvu i do podmínek s nižší intenzitou hnojení

•  s vyšším podílem jetelovin ve směsi jsou vhodné i pro ekologické zemědělce

•  v nabídce máme také směsi pro využití v podnicích s bioplynovými stanicemi

Směsi s Festulolii velmi dobře rostou ve vyšších polohách, a kostřavovité i v suchých podmínkách

Ve srovnání se standardními směsmi zvyšují výnos o více než 3 t suché hmoty, zejména v suchých letech a při přísušcích. Tato období bez problémů přežijí a když dostanou vláhu, velmi rychle obrůstají. Rostou velmi brzy zjara a do pozdního podzimu. Umožňují v podmínkách s nízkou sněhovou pokrývkou zimní pastvu.

Zde je vhodné připomenout, že pro porosty v chráněných územích, kde není žádoucí vnášení nových druhů do ekosystému (v tomto případě Festulolií), nabízíme i směsi obsahující pouze původní travní druhy a jeteloviny.

Součástí našeho obchodu je také výroba směsí na přání a do konkrétních podmínek, proto mohou být ve směsích druhy jako je např. trojštět žlutavý, lipnice bahenní, jetel zvrhlý, psineček veliký, sveřepy, nebo srha říznačka či hajní.
 

ZAJÍMÁ VÁS VÍCE? JSME ZDE PRO VÁS!
Stačí nám napsat a my už se postaráme o to, aby náš poradce či prodejce Vaši zprávu dostal a komunikoval s Vámi.

office@dlf.cz
PORADENSTVÍ
PRODEJ

Ještě jste se nepřihlásili k odběru našeho ZPRAVODAJE/NEWSLETTERU?
Můžete tak učinit ZDE:
 PŘIHLÁSIT SE

 

Zajímá Vás více? Jsme zde pro Vás!
Stačí nám napsat a my už se postaráme o to, aby náš poradce či prodejce Vaši zprávu dostal a komunikoval s Vámi.
office@dlf.cz
PORADENSTVÍ
PRODEJ

Ještě jste se nepřihlásili k odběru našeho ZPRAVODAJE/NEWSLETTERU?
Můžete tak učinit ZDE:
 
PŘIHLÁSIT SE