VYŠŠÍ STRRAVITELNOST = VYŠŠÍ VÝNOSY = FIBER ENERGY 

DLF Seeds, s.r.o. se dlouhodobě podílí na výzkumu pícnin a zlepšování jejich vlastností. V současné době přichází s novinkou zvanou Fiber Energy.  Jedná se o odrůdy s vysokou stravitelností vlákniny. Bylo dokázáno, že díky vyšší stravitelnosti trav může jedna dojnice vyprodukovat až o 730 l mléka navíc ročně. U 500-ti hlavého stáda pak můžeme počítat s dodatečným výnosem téměř 400 000 l ročné.

K dosažení vysokého příjmu krmiva by měla být stravitelnost organických látek cca 78 % až 81 % nebo vyšší.  Pokud chceme pochopit, co ovlivňuje stravitelnost trávy,    musíme se podívat na travní buňku, ve které je obsaženo několik složek, které ovlivňují stravitelnost.

Buněčná stěna (cell wall) se skládá z vysoce stravitelné celulózy, hemicelulózy a nestravitelného ligninu. V době, kdy je tráva ve vhodné fázi pro sklizeň, mají odrůdy DLF Fiber  Energy lepší stravitelnost buněčných stěn než běžné odrůdy. To vede k lepší stravitelnosti travní senáže.

Pustit si také můžete naše video, které je přeloženo do čestiny, stačí kliknout na symbol ozubeného kolečka a nastavit titulky.

PRODUKTY S FIBER ENERGY

Díky zvýšené stravitelnosti vlákniny, která je součástí travní buňky, je při trávení krmiva využito zvířaty více energie. Každé zvýšení stravitelnosti vlákniny o 1 % má za následek přibližně 0,25 l více mléka na krávu nebo 24 gramů zvýšení živé hmotnosti denně.

Odrůdy DLF Fiber Energy vykazují vyšší stravitelnost vlákniny až o 8 %, což vede ke zvýšení produkce mléka a masa až o 730 l na krávu nebo o zvýšení přírůstku vykrmovaných zvířat až o 70 kg za rok.
Každá odrůda, která nese logo Fiber Energy má dle laboratorních testů stravitelnější vlákninu než běžné odrůdy trav.

Lepší stravitelnost přispívá životnímu prostředí?

Celosvětová poptávka po mase a mléce je vysoká. Světová populace exponenciálně roste, proto budoucí poptávka bude ještě vyšší. Zemědělství je silně vystaveno změnám klimatu, protože zemědělské činnosti závisí zejména na klimatických podmínkách. Dopad na životní prostředí z produkce mléka a masa je alarmující, protože emise metanu skotu přispívají ke globálnímu oteplování.

V budoucnu svět potřebuje řešení, které zvýší zemědělskou produktivitu a sníží emise metanu. Jedním z nich je právě DLF Fiber Enegy. Každá kráva sežere stejné množství krmiva a díky vyšší stravitelnosti vlákniny získá více energie ze stejného množství krmiva. Odrůdy DLF Fiber Energy zlepšují stravitelnost vlákniny až o 8 %, proto je produkováno více mléka a masa při stejném příjmu krmiva a je udržována stejná emise metanu. 

S DLF Fiber Energy budou zemědělci schopni:

  • Využívat i nadále své oblíbené druhy pícních směsí obohacené o Fiber Energy
  • Zvýšit svou produktivitu, protože každá kráva s větším množstvím přijaté energie produkuje více mléka a zvířata ve výkrmu mají lepší přírůstky, což znamená více masa.
  • Vyprodukovat méně methanu do atmosféry. Se zlepšenou stravitelností silážované trávy je bachor krávy účinnější s méně enterální fermentací.