Vize skupiny DLF Seeds

DLF je celosvětová semenářská a šlechtitelská společnost, jejíž přidaná hodnota spočívá ve vedoucím postavení ve výzkumu a vývoji produktů. Zaměstnanci DLF  jsou charakterizování vysokou úrovní odborných znalostí, nadšením a odhodláním. Podnikavý duch a cílená organizace se podílí na unikátní jedinečnosti společnosti DLF.