Travní porosty pro BPS

 

Většinou se jedná o krátkodobé  2 až 3leté porosty – nebo o dočasné porosty na 4 až 5 užitkových let.

K zajištění nejlepší kvality píce a velmi dobré silážovatelnosti obsahují většinou jílky nebo jílkovitá festulolia. V dočasných porostech musí být ale dostatečně zastoupeny vytrvalé trávy, aby nedošlo k zaplevelení a k výraznému zhoršení kvality píce po ustoupení jílků z porostu.

Samozřejmostí těchto porostů je intenzivní výživa – především dusíkem, předpokládá se také minimální herbicidní ochrana, resp. po založení by měla postačit odplevelovací seč.

Ve směsích pro dočasné porosty byl v nízkém podílu také vyséván jetel plazivý. Jeho přínos spočívá:

 • V obohacení půdy o dusík
 • V rychlém obrůstání po seči a tím zabránění vysýchání půdy = zvýšení suchovzdornosti porostu
 • V konkurenci plevelům a zatažení vzniklých mezer po úhynu jílků nebo po poškození porostu sklizňovou technikou

 

Směsi pro výrobu siláží pro BPS, vysévané na orné půdě:

 • Intenzivní jílková silážní směs C – 2
 • Jílek jednoletý Lolan nebo Jivet   26 %
 • Festulolium Bečva                       32 %
 • Festulolium Lofa                          42 %

Směs na 2, max. tři roky pěstování, je možné ji vysévat na jaře i v brzkém podzimu, výsevek min. 31 kg/ha. Vyžaduje intenzivní dusíkatou výživu.

 • Jílek a jílkovitá festulolia mají nejvyšší obsah cukrů - snadná konzervace
 • Vhodná pro mezipásy k rozdělení velkých honů kukuřice
 • Jako protierozní ochrana pod hon kukuřice na mírném svahu
 • Vhodná pro humidnější oblasti
 • Nepatří do oblastí s častým výskytem „plísně sněžné“

 

 • Dočasná silážní směs BPS – 1
 • Jílek jednoletý Lolan nebo Jivet         16 %
 • Kostřava rákosovitá Kora                  30 %
 • Festulolium Lofa                                30 %
 • Festulolium Perun, Hostyn                20 %
 • Jetel plazivý Rivendel                          4 %

 

Intenzivní směs na ornou půdu, na 3, max. čtyři roky pěstování, do dočasných mezipásů ve velkých honech kukuřice, nebo na pozemky ohrožené erozí. Vyžaduje intenzivní dusíkatou výživu. Nejvhodnější doba výsevu je na jaře, sklizeň na siláž již po dvou nebo dvou a půl měsících od výsevu. 2/3 jílkovitých trav ve výsevku 35 kg/ha zajistí snadnou konzervovatelnost píce.

 

 • Víceletá silážní směs BPS – 2
  • Festulolium Hykor                                   20 %
  • Jílek jednoletý Lolan nebo Jivet               16 %
  • Kostřava rákosovitá Kora                        30 %
  • Festulolium Lofa                                      20 %
  • Festulolium Perun, Hostyn                      10 %
  • Jetel plazivý Rivendel                                4 %

 

Intenzivní směs na ornou půdu, na min. čtyři roky pěstování, na pozemky ohrožené erozí, do oblastí nevhodných pro pěstování kukuřice apod. Nejvhodnější doba výsevu je na jaře, sklizeň na siláž již po dvou nebo dvou a půl měsících od výsevu. Téměř polovina jílkovitých trav ve výsevku 35 kg/ha zajistí snadnou konzervovatelnost píce. Vytrvalé druhy a jetel plazivý jsou zárukou dostatečné suchovzdornosti i vytrvalosti porostu, který rovněž vyžaduje intenzivní dusíkatou výživu.