ProNitro®

ProNitro® šetří Váš čas i Vaše peníze! Zároveň napomáhá k lepšímu založení porostu. 
Co je tedy ProNitro®?
OSIVO OBALENÉ DUSÍKATÝM HNOJIVEM

I u dobře ošetřovaných porostů dochází po určité době k poklesu výnosů a nárůstu zaplevelení. Už v druhém roce poklesnou výnosy o 10-15 %. Současně s tím klesá i kvalita píce, protože plevelné druhy mají menší krmnou hodnotu než vyseté trávy a jeteloviny. ProNitro® je obalené osivo, které je vhodné pro přísevy díky lepšímu vzcházení a růstu po zasetí. 

ProNitro® jsou obalená osiva, která obsahují snadno přístupný dusík potřebný pro vzcházení a časný růst. ProNitro® představuje kombinaci osiva a hnojiva, které použijete najednou. Ošetřené osivo rychleji vzchází a porost má vyšší hustotu. Lepší start porostu přispívá ke zvýšenému výnosu krmiv. 

Proč použít ProNitro®:

  • Lepší vzcházení
  • Dusík v obalu vyživuje mladou rostlinku
  • Průměrně o 30% více rostlin
  • Lepší zakořenění a růst kořenů 
  • Lepší odolnost stresovým podmínkám