RadiMax

K dosažení vysoké užitkovosti zvířat potřebujete nezbytně dostatek kvalitního krmiva. Dostatečnou kvalitu i  kvantitu krmiva je, v  důsledku měnících se klimatických podmínek, stále obtížnější zajistit. Jedním z  faktorů ovlivňujících růst rostlin je rozvoj kořenové soustavy. Odrůdy s bohatší kořenovou soustavou lépe odolávají stresovým situacím, zejména suchu. DLF se jako jeden z  partnerů podílí na  zařízení RadiMax, kde se zkoumá růst a  vývoj kořenové soustavy. Výsledky ukazují, že různé odrůdy a druhy vykazují odlišnou dynamiku rozvoje kořenové soustavy a reakci na sucho. Obecně odrůdy s hlubší a  mohutnější kořenovou soustavou lépe odolávají suchu a přijímají vodu a živiny z nižších vrstev půdy.

Další možností je stimulace rozvoje kořenové soustavy při založení porostu, jako využíváme u směsi MEADOWMAX START

Bohatý a hluboko kořenící systém pro rostlinu znamená
• Lepší růst během jara a při častém letním suchu
• Vyšší produkci píce a její udržitelnost
• Efektivní příjem živin
• Zlepšení struktury půdy

Informace o zařízení RadiMax DLF společně s Kodaňskou univerzitou zkoumá kořenovou architekturu odrůd v zařízení RadiMax. RadiMax je nejpokročilejší zařízení pro screening kořenů na světě. Umožňuje zobrazování kořenů až do hloubky 3,0 m. Současně mohou být rostliny vystaveny zhoršujícím se podmínkám, které jsou zapříčiněny vlivem zvyšujícího se sucha, a to díky gradientu vlhkosti půdy, který může být indukován v  systému. Tímto způsobem může být výkon plodin za sucha přímo spojen s kořenovým systémem.