Festulolia a jílky na orné půdě 

Pěstování jílků a jílkových festulolií představuje další možnost produkce vysoce kvalitního krmiva.
Výhodou je kromě vysokého výnosu kvalitní píce i jednoduché pěstování. levné osivo a snadná konzervace. 

Průběh letošního jara a počátku léta nebyl právě příznivý pro porosty víceletých pícnin, a i trvalé travní porosty. Výnosy hmoty byly mnohdy na 50 % běžné produkce. To znamená, že bude třeba hledat alternativní zdroje krmiva, které výpadek nahradí. Možnosti, které řeší tuto problematiku ještě v letošním roce, jsou bohužel omezené. Jsou zde ale alternativy, které kromě určité produkce letos na podzim mohou zajistit vysokou produkci kvalitní píce brzy na jaře příštího roku. Jednou z nich je využití krátkodobých jílků a jílkových festulolií.

Přestože se u nás dlouhodobě na jílky mnohokvěté, ať již ve formě jarní – jednoleté a nebo ozimé – italské, pohlíží jako na trávy vhodné pro humidní přímořské klima, jedná se o druh, který je nejen v Evropě pěstován především v suchých oblastech. Obdobně i jílková festulolia jsou u nás běžně používány jako součást jetelotravních směsí, ale je možné je využívat i v monokultuře, jako kvalitní náhradu jílku mnohokvětého.

Je známo, že jílky se u nás dlouhodobě množí a následně se osivo vyváží směrem jižní a jihozápadní Evropa (Itálie, Španělsko, Portugalsko, Francie), kde leží hlavní centrum využití. Rychle rostoucí trh se objevil i v nedalekém Maďarsku, kde se pěstuje několik tisíc hektarů zejména jílkových festulolií. Kromě výnosu si maďarští zemědělci cení vysoké stravitelnosti vlákniny, a to zejména v letním horkém období, kdy trávy vhodně doplňují kukuřici a vojtěšku. Nejde o tom, že by zemědělci ve zmíněných zemích „naučili“ jílky odolávat suchu, ale našli vhodný systém využití, který maximálně využije přednosti těchto trav. Tyto přednosti jsou rychlý vývoj po zasetí, který umožňuje výsev i na podzim a rychlý start na jaře využívající zimní vláhu spojený s vysokou produkcí v první sečí, která tvoří přibližně polovinu celkového ročního výnosu hmoty.

Zemědělec má několik možností, jak porosty jílků a jílkových festulolií využít. První možnost je sklidit první seč v polovině května a vyset následnou plodinu, jako je kukuřice nebo čirok. Další možností je nechat porost do druhé seče, které se sklízí koncem června až počátkem července. Po následném zaorání získáme velmi dobou předplodinu pro ozimou řepku, a navíc i s dostatkem času pro přípravu půdy. Poslední možností je nechat porost celý rok a sklidit i 4 seče. Porost můžeme rovněž ponechat do dalšího roku. Zejména jílkové festulolia vydrží v našich podmínkách 2 až 3 sklizňové roky.

 
27.4.2020


27.4.2021


6.5.2021

Jakou produkci můžeme od porostů jílků a jílkových festulolií ukazují tabulky. Výsledky pocházejí z firemních pokusů DLF Hladké Životice. Uvádíme výsledky z roku 2016, jako „normálního“ roku a pro ukázku i výnosy z první a druhé seče v roce 2018, který byl a stále je suchý. Hlavní část výnosu každý rok představuje první seč, která činí kolem poloviny celkového ročního výnosu. Výnos dalších sečí je více ovlivněn počasím a zejména dostatkem srážek, což platí nejvíce pro třetí a další seče. První seč dobře využívá zimní vláhu a produkuje i vysokou kvalitu píce. V dobrých letech se produkce v první seči pohybuje kolem 11–14 t suché hmoty na ha (viz. výnos v roce 2016). V sušších letech, jako je ten letošní, je samozřejmě produkce snížena, ale i tak dosahuje velice solidní úrovně 8-10 t sena z ha a to i přesto, že v dubnu napršelo pouhých 6 mm. Zemědělci mají často obavy, že trávy zaschnou a nenarostou. Je nutné si uvědomit, že v tomto případě se jedná o porosty na orné půdě v prvním užitkovém roce, které jsou velmi vitální a případný stres (nedostatek vody a podobně) se projevuje výrazně méně než u starých, vyžilých luk a pastvin.

AGROTECHNIKA

Agrotechnika jílků a jílkových festulolií není příliš komplikovaná. Výsev se provádí v září s výsevkem 35-40 kg/ha u tetraploidních odrůd jílku a festulolií a 25 až 30 kg u diploidních odrůd jílku mnohokvětého. Pokud se vyseje jílek dříve – červenec či počátek srpna, je možné počítat i se sklizní na podzim. Za krajní termín výsevku se dá na podzim pokládat polovina října.

Při pěstování na píci není vesměs nutné použití herbicidů vzhledem k rychlému růstu plodiny, která naopak plevele spíše potlačuje. Hnojení před setím na podzim není nutné. V případě časnějšího výsevu, kdy chceme sklízet ještě na podzim, je nutné přihnojení před setím či těsně po něm ve výši 50 - 60 kg N/ha. Hlavní těžiště hnojení je v jarním období. Jílky a trávy obecně potřebují pro vysokou produkci intenzivní hnojení dusíkem. Klasické doporučení hnojení ve výši 60 kg N/ha pro první seč sice zajistí vysokou produkci hmoty, ale je třeba počítat s tím, že obsah dusíkatých látek bude nižší (8-10 %), vzhledem k „naředění“ dodaného dusíku ve vysokém výnosu hmoty. Pokud chceme nejen vysokou produkci hmoty, ale i dostatečný obsah dusíkatých látek na úrovni 12-14 %, musíme dávku dusíku zvýšit na 90 až 120 kg/ha. Pro druhou a případně další seč postačuje hnojení na úrovni 50-60 kg N/ha. Sklizeň a konzervace jílkových porostů je v zásadě bezproblémová. Hmota obsahuje vysoký podíl vodorozpustných cukrů a snadno se silážuje. A to i v kulatých balících. Zejména u druhých a dalších sečí a při velmi suchém počasí si musíme dát pozor na sklizňovou sušinu. Už při sečení bývá na úrovni 25–30 % a hrozí přeschnutí. Jílky obecně nejsou vhodné pro výrobu sena, vzhledem k vysokému obsahu cukrů a jejich hydroskopičnosti. Sena se dá usušit z druhých a dalších sečí při velmi dobrém počasí. Je vhodné použít diploidní odrůdy s jemnějšími stébly. Obecně je lépe počítat s výrobou senáže.

Pěstování jílků a jílkových festulolií představuje další možnost produkce vysoce kvalitního krmiva, kterou v současnosti čeští zemědělci využívají mnohem méně než jejich kolegové v zahraničí. Tyto trávy mohou být vhodnou alternativou k ozimému senážnímu žitu nebo tritikale. Výhodou je kromě vysokého výnosu kvalitní píce i jednoduché pěstování, levné osivo a snadná konzervace.

autor: Produktový manager DLF Seeds, PhDr. Martin Müller Ing.
článek byl publikován také v odborném časopise Agrární obzor, vydavatelství Agriprint s.r.o.
 

Potřebujete poradit, ale nevíte, na koho obrátit? Jsme zde pro Vás!
Stačí popsat problém a my už se postaráme o to, aby náš poradce či prodejce Vaši zprávu dostal a komunikoval s Vámi.
office@dlf.cz
PORADENSTVÍ
PRODEJ

Ještě jste se nepřihlásili k odběru našeho ZPRAVODAJE/NEWSLETTERU?
Můžete tak učinit ZDE:
 
PŘIHLÁSIT SE