Produkce osiva trávy a jetelů je složitý proces a je pouze jedna možnost, jak zajistit dostupnost: PLÁNOVÁNÍM!

Základní osivo
Dostupné základní osivo v požadovaném množství je nezbytné pro jakoukoli produkci komerčního osiva.

Pěstitelé semen
Produkce pícních a travních semen je vynikající možností, jak přidat zlepšující plodiny do Vašeho osevního postupu. V porovnání s ostatními komoditními plodinami semenářství jetelovin a trav má velmi dobrou stabilitu ziskovosti a mimo jiné přináší nesporné agronomické výhody pro pěstitele.

Vytrvalé plodiny
Většina druhů trávy je vytrvalá, a kromě každoroční sklizně je další sklizeň nejlepší rok po zasetí. Pole se sklízejí po dobu 2–3 let, což přináší další požadavky na plánování a úpravy.

Doporučeno odborníky
Terénní poradci od osivářských společností jsou v úzkém kontaktu s pěstiteli osiva a poskytují jim technické informace o zakládání plodin, ochraně rostlin, certifikaci, sklizni, sušení a skladování.

Provádění plánů osevních plodin na rok 2022
Jaro i podzim je čas setí v některých hlavních oblastech produkce semen. Pěstitelé semen budou v nadcházejících týdnech zaneprázdněni přípravou půdy pro získání dokonalé textury pro klíčení semen. Šarže osiva vysazené letos na jaře budou připraveny ke sklizni v létě 2022.

Čištění, analýza a certifikace
Po sklizni musí být veškeré osivo zpracováno očištěním a následnou analýzou klíčivosti, čistoty a opatření pro zdraví rostlin (druhy v karanténě atd.). Nakonec, když je jakost dokumentována, je osivo upraveno čisté nebo ve směsích v odpovídajících typech obalů.

Počasí je mocný hráč
Ve všech fázích výrobního cyklu je výrobní pole vystaveno povětrnostním a klimatickým nehodám. S rostoucím vlivem kolísajících povětrnostních podmínek a omezeními v používání pesticidů je plánování nesmírně důležité pro úspěch vašeho podílu na podnikání.

Proces množení a poradenství
Náš tým Vám bude nablízku při každém kroku k maximalizaci výnosů. Zajišťujeme kompletně proces certifikace a čištění osiva.