Vojtěšky ProRhizo, kvalita s přidanou hodnotou

DLF vyvinula unikátní kombinaci ProRhizo s vojtěškou, která spojuje inokulaci specifickým kmenem bakterie Rhizobium meliloti a inkrustaci vápencem, který zajistí ideální pH v blízkém okolí jak pro bakterie, tak pro vzcházející rostlinu.

Tolice vojtěška (Medicago sativa L.) je vytrvalá pícnina, která se v České republice v roce 2022 pěstovala na orné půdě na více než 70 000 ha (ČSÚ, struktura ploch osevů v roce 2022). Popularita pěstování vojtěšky vychází z její kvalitní, na bílkoviny bohaté píce, hlubokého kořenového systému, který se velmi dobře uplatňuje v překonávání období sucha (možné pěstovat i v podmínkách, které jsou již příliš nehostinné pro jetel luční) a symbiózy s dusík fixujícími bakteriemi. Neopominutelná je také její předplodinová hodnota z pohledu dobré půdní struktury (rozsáhlý kořenový systém) a dotace dusíku do půdy (fixace vzdušného dusíku bakteriemi).

Vojtěška, pokud je vše v pořádku, se v průběhu vegetace nemusí přihnojovat dusíkem, právě kvůli symbiotickému vztahu s Rhizobium meliloti. Tyto bakterie je ovšem důležité k vojtěšce dostat, obzvlášť pokud se vojtěška na daném pozemku dlouho (5 a více let) nepěstovala – bakterie mohou úplně chybět nebo se vyskytovat v nedostačujícím množství. Jednou z důležitých podmínek úspěšné symbiózy je také pH půdy, kdy, pokud je pH příliš kyselé (pH <6; ideální hodnota: pH 6,5 – 7,5), tak fixace neprobíhá. Z těchto a dalších důvodů jsme v DLF vyvinuli unikátní kombinaci ProRhizo, která spojuje inokulaci specifickým kmenem bakterie Rhizobium meliloti a inkrustaci vápencem, který zajistí ideální pH v blízkém okolí jak pro bakterie, tak pro vzcházející rostlinu.

Z pokusů DLF pozorujeme lepší zakládání porostu a prvotní fáze vývoje (viz. obr. 1 a 2) v případě ošetřeného osiva produktem ProRhizo.

Rostlinky jsou vitálnější a díky inokulaci získáváme také vyšší množství hlízek na kořenech. Vzhledem k tomu, že počáteční fáze růstu jsou období, kdy je rostlina nejvíce náchylná, tak jejich podpoření má vliv na následnou kvalitu porostu. Ošetření vápencem také způsobí, že osivo je těžší a získá lepší kontakt s půdou (např. lepší obnovení kapilární vodivosti). Toto v kombinaci s bakteriemi vyústí až v 20% lepší založení porostu.