Podzimní příprava pro jarní přísevy: Klíč k úspěchu trvalých travních porostů

V zemědělství představuje přísev trvalých travních porostů klíčový aspekt, který však byl po mnoho let přehlížen. Následky tohoto nedostatku pozornosti mohou být katastrofální, s poklesem výnosů až o 50 %. Podzimní příprava porostu je pro úspěšný přísev naprosto nezbytná.

PROBLÉMY STÁVAJÍCÍCH TRAVNÍCH POROSTŮ
Trvalé travní porosty v závislosti na úrovni výživy řídnou, a stárnutím směsí klesá výnos a kvalita sklízené píce. Plevele a nekulturní trávy hrají ve starších porostech významnou roli.

MOŽNÁ ŘEŠENÍ

  • Odplevelení: Zásadní krok k odstranění nežádoucích plevelů.
  • Přihnojení a vápnění: Podle zásoby živin, přihnojení a doplnění fosforu v půdě mohou pomoci udržet jeteloviny v porostu.
  • Přísev: Správně provedený přísev může výrazně zkvalitnit porost a prodloužit jeho životnost.

ČEHO PŘÍSEVEM DOSÁHNEME

  • Rychlá oprava po zimních škodách.
  • Prodloužení životnosti porostů.
  • Zvýšení kvality travního drnu.
  • Omezení rozvoje plevelů.

Podzimní příprava porostu je nezbytná součást opatření a důležitým prvkem úspěchu jarních přísevů. Pečlivé provedení ovlivňuje zastoupení druhů v přisetém porostu, kvalitu píce a výnosy v příštích letech.

ODPLEVELENÍ A OŠETŘENÍ PŮDY
Porosty je třeba pravidelně procházet, prořídlé a zaplevelené přisévat nebo obnovovat. Pro rozhodnutí, jak porost zlepšit, je nutné zvážit, zda na daném stanovišti bude investice návratná s ohledem na úrodnost půdy, dostupnost pro sklizňovou techniku a vzdálenost od místa konzervace/skladování.

PŘIHNOJENÍ A VÁPNĚNÍ
Vápnění je důležité, na většině TTP v České republice je v protokolech AZP zvýrazněna potřeba Vápnění. Pro udržení jetelovin v porostu je vhodné přihnojovat i fosforem.

ODSTRAŇTE STAŘINU
Respektive nedopasky osekáním, mulčováním, vyhrabáním. Silnější vrstvu nebo souvislý pokryv osečené (vyvláčené) stařiny je nutné shrnout a odvézt. Nerovnosti, jako krtince, místa rozrytá divokými prasaty, koleje po technice apod., je nutné před setím usmykovat lučními smyky. Hodně utužený povrch půdy, porost s méně než 50 % volných míst, nebo řídký drn s množstvím mechu intenzivně rozvláčejte. Na zamechované porosty jsou nejvhodnější prutové brány s intenzivním přítlakem, pohyblivé pruty se neucpávají vyvláčeným mechem a stařinou.

Brzy zjara porost připravený k přísevu v předchozím roce je třeba usmykovat, srovnat krtince a lokality rozryté černou zvěří, případně rozvláčet mech a po uschnutí povrchu přisévat.

Před setím nehnojte dusíkem, přihnojovat doporučujeme až po seči, která musí být provedena dříve, nežli se nad vzcházejícím přisetým porostem zavře porost původní!! Mladé rostlinky vzešlé z přísevu nutně potřebují světlo pro tvorbu odnoží, aby se porost co nejrychleji zahustil.

JAK PROVÉST PŘÍSEV
Přísev trvalých travních porostů lze provést několika způsoby. Měly by být vybrány kvalitní a výkonné odrůdy, které doplní chybějící druhy. Rychle vzcházející druhy jsou preferovány, aby zabránily zaplevelení. Pokud je nutné doplnit pomalu vzcházející druhy, musí předcházet odplevelení a částečná retardace původního porostu.

SMĚSI PRO PŘÍSEVY
Ve velmi rozmanitých podmínkách České republiky nelze doporučit jedinou směs pro přísev pro univerzální použití. Složení se odvíjí od způsobu využívání porostu – pastvina, louka na seno nebo k výrobě siláže – např. silážní porost pro výživu skotu se může lišit od siláže pro BPS. Ve většině případů se budou připravovat speciální směsi, které podle podmínek mohou obsahovat vedle jetele lučního a plazivého hlavně Festulolia kostřavovitého typu, kostřavu luční a rákosovitou, bojínek, jílek vytrvalý tetraploidní nebo Festulolium Lofa, v pastevních směsích jako dominantní také jílek vytrvalý diploidní a do vlhkých luk také může být přiseta psárka luční.

Podzimní příprava pro jarní přísevy není pouze technickým procesem, ale strategií, která klade základy pro dlouhodobý úspěch. Každý porost, každý půdní typ a každá lokace mohou mít specifické požadavky a nároky. Ať už jde o výběr nejlepší směsi, odstranění konkrétního problému nebo jednoduše o rady týkající se správného postupu, jsme zde pro vás, abychom vám pomohli najít to nejlepší řešení pro vaše podmínky. Správná péče o travní porosty na podzim není jen investicí do následujícího jara. Je to investice do budoucna vašeho podnikání.

ZAJÍMÁ VÁS VÍCE? JSME ZDE PRO VÁS!
Stačí nám napsat a my už se postaráme o to, aby náš poradce či prodejce Vaši zprávu dostal a komunikoval s Vámi.

office@dlf.cz
PORADENSTVÍ
PRODEJ

Ještě jste se nepřihlásili k odběru našeho ZPRAVODAJE/NEWSLETTERU?
Můžete tak učinit ZDE:
PŘIHLÁSIT SE