Je tomu tak, po téměř 20 letech tvrdé práce nám odchází kolega, referent odpovědný za množení našich odrůd, Ing. Jaroslav Bartoň, užívat si důchodu.

Jardu na stanici přivedl jeho předchůdce – pan František Šejstal, který jako vysloužilý semenářský inspektor ÚKZÚZ řadu let rozvíjel naše množení s využitím celoživotních znalostí většiny Severomoravského kraje, a jeho podmínek pro množení trav a jetele. Několik měsíců pracovali spolu, na snímku jsou při diskuzi nad porostem lipnice luční Slezanky, s jeho množitelem, Doc. Luborem Vítkem.

Jarda před příchodem na stanici od školy pracoval v Zemědělském družstvu v Mořkově, a po jeho rozdělení byl předsedou družstva v Hodslavicích – v podnicích, které se věnovaly množení trav, a měl travičky takzvaně „osahané“. Poté, co bylo nevelké Hodslavické družstvo převedeno pod velké, přes kopec sousední Starojicko, a.s., zlákal pan Šejstal Jardu jako svého nástupce.
K množení trav a jetele lučního přivedl Jarda řadu nových množitelů, které znal z předchozích let svého působení jako agronom a předseda družstva. Společně jsme rozšiřovali spolupráci s pro nás nejvýznamnějším množitelem – Klas Nekoř, a.s., a také přibývaly hektary množení na Slovensku.


S jeho renomé odborníka na množení, a ve spolupráci s dalšími semenářskými firmami, se rozšířilo množení našich odrůd i dál do Čech.
Projeli jsme spolu tisíce kilometrů a strávili spoustu hodin v autě, na veletrzích a výstavách, kam jsme jezdili zastupovat naši stanici DLF Seeds z Hladkých Životic.
Jarda je zábavný společník, ale má jednu chybu – při návratech z cest v odpoledních až večerních hodinách mu padala hlava, a vůbec řidiči nepomáhal udržet pozornost…