Vzpomínka na Ing. Ladislava Karolu

Před Vánoci převezl Charón přes řeku Styx našeho dlouholetého kolegu a kamaráda, pana Ing. Ladislava Karolu.

Vzpomínka na Ing. Ladislava Karolu


Láďa u nás pracoval dlouhá léta. Nastoupil jako šlechtitel na naši stanici v roce 1993, kdy přišel ze sousedního, tehdy zemědělského družstva v Suchdole nad Odrou, kde se také narodil a prožil celý svůj život. Nejprve pracoval jako asistent s panem Ing. Antonínem Fojtíkem. Své dlouholeté zkušenosti agronoma zúročil v ošetřování, organizaci a sklizni odrůdových pokusů ozimého triticale pro polské kolegy ze stanice Szelejewo, a jarní řepky pro DLF Trifolium. Pan Ing. Fojtík jej také zapojil do šlechtění festulolia trávníkového typu LESANA a rané odrůdy tetraploidního jílku vytrvalého JARAN, jichž se stal spoluautorem.

Od r. 1998 vedl také polní skupinu pracovníků ve šlechtění, čistění osiv a laboratoří, a současně zajišťoval udržovací šlechtění většiny našich odrůd. Mezi spolupracovníky byl velmi oblíbený jakožto milý a pracovitý kolega.

Opomínat nesmíme ani významné zásluhy na zavedení digitalizace do šlechtění. A to s využitím GPS – pro výsadbu a výsevy šlechtitelských školek, množitelských ploch a pro výsevy pokusů. Znamenalo to velké úspory náročné a namáhavé práce, a zvýšení produktivity při zakládání porostů.

S Láďou jsme se naposledy rozloučili s koncem roku, a to 31.12.2021, za čestné stráže jeho kolegů myslivců, s doprovodem jeho rodiny a dalších pozůstalých. Jeho poslední cestu doprovázela také čestná salva, kterou si tento člověk zasloužil za svou celoživotní práci. Rodině upřímnou soustrast a Láďovi tam nahoru velké poděkování za odvedenou práci i přátelství. Budeš nám všem chybět!