TOP DLF PÍCNÍ SMĚSI

Zvyšte kvalitu a výkonnost svých stád díky našim TOP pícním směsím. S našimi nejlepšími krmnými produkty a směsmi můžete dosáhnout až o 8 % vyšší stravitelnosti vašeho krmiva díky využití vysoce výkonných trav, vyšlechtěných DLF. Nejenže zvýšíte výsledky svého stáda, ale také maximalizujete výnos z vašeho pole bez nutnosti zvyšovat vstupní náklady. Díky výběru špičkových odrůd, které nabízejí vyšší výnos a vytrvalost, dosáhnete optimálního výsledku bez zbytečných kompromisů. S našimi výkonnými pícními směsmi si zajistíte rok co rok skvělé výsledky a spokojenost se svým chovem.

CUTMAX 1

Jetelotravní směs založená na tetraploidním jeteli lučním, jílkovém a kostřavovitém festuloliu. Podstatný obsah jetele lučního zajišťuje kvalitní píci s vysokým obsahem dusíkatých látek, zatímco jílkové festulolium dodá nutné cukry potřebné pro konzervaci, a hmotu. Po 2-3 letech začne jílkového festulolia ubývat a začne dominovat kostřavovité festulolium, které zaplní mezery. Tímto se omezí rozvoj možných plevelů, přičemž se nesníží výnos ani kvalita!

Vzhledem k obsahu jetele lučního není nutné v prvních letech porost hnojit dusíkem. Pokud by v následujících letech došlo k poklesu jetele lučního v porostu pod 50 % je nutné začít hnojení dusíkem pro uchování výnosu. Pro intenzivní pěstování je možné podpořit trávy malou dávkou dusíku (okolo 30 kg N/ha) po poslední seči na podzim.

 • vysoce výnosná jetelotráva k užitku na 2-3 roky
 • vysoký obsah dusíkatých látek a cukrů
 • snadná silážovatelnost díky festuloliím

CUTMAX 3

Velmi pestré složení jetelotravní směsi Cutmax 3 zajišťuje excelentní přizpůsobivost různým půdním podmínkám. Díky dostatečného obsahu jetele lučního lze získat vysoké výnosy s dobrým obsahem dusíkatých látek při minimálním přihnojováním. S ústupem jílkových festulolií (i jílku vytrvalého) a jetele lučního se začnou rozšiřovat vytrvalejší druhy a to, jetel plazivý s kostřavovitými festulolii. I přes rozvoj jetele plazivého je dobré v tomto období zvýšit dávky hnojení a přihnojovat dusíkem i před sečí, abychom zachovali kvalitní a vysoké výnosy. Druhou možností je provést dosev jetele lučního s rychle vzcházejícím travním komponentem (jílková festulolia).

 • jetelotravní směs až na 5 užitkových let
 • kvalitní píce s vysokou stravitelností a dobrým obsahem dusíkatých látek.
 • vysoce plastická směs, kvalitní a jisté výnosy v různých podmínkách!
 • vhodná pro obnovu trvalých travních porostů

CUTMAX ALFA PROTEIN

Cutmax Alfa Protein je spojením bobovitých rostlin s oběma typy festulolií. Jílkovité festulolium přináší do směsi vysoký obsah cukrů, který usnadňuje silážování, zatímco kostřavovité festulolium zajišťuje vytrvalost a s postupným rozrůstáním omezuje zaplevelení. Díky travám se také sníží riziko poléhání vojtěšky a zvýší se odolnost porostu při průjezdu sklizeče (pevnější drn). Směs obsahuje také jetel plazivý, který pokrývá spodní patro, a tak přispívá k omezení zaplevelení a vysychání porostu po sečích.

 • vysoký obsah dusíkatých látek a cukrů
 • fixace dusíku
 • směs až na 4 roky
 • vhodná i do sušších podmínek
 • lepší zavadání a silážování ve srovnání s čistou vojtěškou

MEADOWMAX 2

Vytrvalá směs založená na převažujícím ovsíku vyvýšeném. Jedná se o velmi ranou jetelotravní směs, která vyniká v pod­mínkách sucha. Její suchovzdornost a vytr­valost je umocněna doplněním o kostřavo­vitá festulolia a kostřavu rákosovitou. Vzhledem k obsahu jetele lučního je Mead­owmax 2 vhodná během prvních 2-3 užitk­ových let k silážování. S ústupem jetele je možné směs využít na seno.

 • vysoká vytrvalost i výnos
 • skvělá v suchých podmínkách a na jižních svazích
 • raná směs
 • využití pro siláž a později i na seno

MEADOWMAX 3

Meadowmax 3 je středně ranou alterna­tivou k luční směsi Meadowmax 2. Směs je si poradí jak se suchými podmínkami, tak se skvěle uplatní i v běžných podmínkách. Hlavní složky v Meadowmax 3 jsou ko­střavovité festulolia a kostřava rákosovitá. Oba tyto komponenty jsou výborně scho­pny odolávat suchu díky rozsáhlému kořenovému systému. Vzhledem k jejich původu si vedou dobře i ve vlhkých lokalitách, kde tolerují krátkodobé zam­okření.

Směs výborně reaguje na vyšší dávky živin (kostřavovité festulolium + kostřava rákosovitá) díky čemuž dosáhneme vy­sokého výnosu velmi kvalitní píce.

 • středně raná
 • výborná vytrvalost a výnos
 • ideální pro většinu lokalit
 • vysoká stravitelnost

LOUKA 6

Louka 6 je vytvořena pro produkci sena od běžných po velmi suché podmínky. Její suchovzdornost je dána převážným zas­toupením kostřavovitých hybridů a ko­střavy rákosovité. Tyto druhy jsou schopny poskytovat vysoké výnosy i během sucha. Směs neobsahuje jetel luční a pro vysoké výnosy (i podpoření suchovzdornosti) je potřeba intenzivní doplnění živin. S postu­pem let se ve směsi začne rozvíjet jetel plazivý, který omezuje zaplevelení v případě prořídnutí porostu a vysychání po seči. Kromě výroby sena je možné vy­užít směs i pro podzimní pastvu.

 • jednoduchá výroba sena
 • vytrvalá směs
 • vysoké výnosy v běžných i suchých podmínkách

GRAZEMAX 2

Pastevní směs určená pro intenzivní pro­dukci. V prvním roce směsi není potřeba pro zachování vysokých výnosů přihnojo­vat dusíkem, kromě startovací a podzimní dávky po poslední seči. Avšak s ústupem jetele lučního (2-3 rok) je potřeba ke každé seči přihnojit buď minerálními nebo statk­ovými hnojivy.

Pokud nebude první seč využita pro siláž, je vhodné použít v prvním i druhém cyklu dávkovou pastvu vzhledem k vysokému podílu jetele lučního v prvních dvou letech.

 • vysoký obsah dusíkatých látek a cukrů
 • fixace dusíku
 • směs až na 4 roky
 • vhodná i do sušších podmínek

GRAZEMAX 3

Směs Grazemax 3 je určená pro intenzivní pastviny do suchých podmínek. Hlavními komponenty této směsi jsou kostřavovité festulolia, která jsou schopna produkovat dostatečně vysoký výnos i v sušších oblas­tech. Jejich hustý drn zajišťuje dostatečnou únosnost vůči pasoucímu se skotu.

Pro podpoření vysokých výnosů i odolnosti vůči suchu je důležité směs přihnojovat dusíkem v závislosti na zastoupení jetelovin. Směs také obsahuje štírovník růžkatý, který zvyšuje suchovzdornost, chutnost a díky podstatnému množství fenolových sloučenin (taniny) snižuje riziko plynatosti. Toto sníží emise methanu a přispěje tak k nižší ekologické stopě.

 • vysoká hustota a odolnost travního drnu
 • silně odolná suchu
 • vytrvalá směs pro pastvu a senáž

ZAJÍMÁ VÁS VÍCE? JSME ZDE PRO VÁS!
Stačí nám napsat a my už se postaráme o to, aby náš poradce či prodejce Vaši zprávu dostal a komunikoval s Vámi.

office@dlf.cz
PORADENSTVÍ
PRODEJ

Ještě jste se nepřihlásili k odběru našeho ZPRAVODAJE/NEWSLETTERU?
Můžete tak učinit ZDE:
PŘIHLÁSIT SE