Směsi pro NEPRODUKČNÍ plochy

Zakládání zelených úhorů na méně produkčních půdách může mít za následek zlepšení půdní struktury a doplnění potřebné organické hmoty. Na svažitých pozemcích, díky využívání protierozních směsí s travami zajistíme potřebnou ochranu proti smyvu ornice.

Nová společná zemědělská politika podmiňuje zemědělce ke splnění různých podmínek, nutných k možnosti pobírat dotace.
Jednou z těchto podmínek je založení neprodukčních ploch a ochranných pásů. DLF pro Vás připravuje řadu směsí, které jsou vhodné ke splnění těchto podmínek a v případě potřeby nabízíme namíchání směsí na přání.
V neposlední řadě neprodukční plochy poskytují útočiště pro řadu drobných živočichů, kteří mají pozitivní vliv na biologické procesy v přírodě (přirození predátoři, Edafon atd.)

SMĚS OKOLO VODOTEČÍ
Tato vytrvalá směs je určena jako ochranný pás k vodotečím. Její pestré složení zajistí přizpůsobivost různým podmínkám a také dobrý pokryv půdy po dlouhou dobu. Zároveň jsou ve směsi zastoupeny výběžkaté druhy, které zaplní případná prázdná místa v porostu.

CUTMAX 2 - SMĚS K OCHRANNÝM PÁSŮM
Standardní jílková směs až na 2 užitkové roky ze série ForageMax®. Díky jejímu vysokému obsahu cukrů se standardně používá na siláž, ale díky rychlému založení je také velmi vhodná jako protierozní ochranný pás okolo kukuřice.

SMĚSI NA ZELENÉ ÚHORY

 1. ÚHOR DO BĚŽNÝCH PODMÍNEK
  Směs založená pouze z travních komponentů vhodná do vláhově standardních podmínek. Díky vysokému zastoupení jílku vytrvalého zajistíme rychlé vzcházení, zatímco kostřava červená a lipnice luční budou mít prostor pro vzejití a postupnému zaplnění prázdných míst v porostu.

 2. ÚHOR DO SUCHÝCH PODMÍNEK
  Směs vhodná do sušších podmínek. Zastoupení jílku mnohokvětého zajišťuje rychlé vzcházení což omezuje rozvoj plevelů, ochranu proti erozi a dává prostor vytrvalejším a suchovzdorným druhům pro rozvoj. Směs obsahuje také výběžkaté druhy, které budou zaplňovat prázdná místa v porostu, například po ústupu jílku.

 3. ÚHOR DO BĚŽNÝCH PODMÍNEK S JETELEM PLAZIVÝM
  Směs pro zelené úhory vhodná do vláhově standardních podmínek. Díky vysokému zastoupení jílku vytrvalého zajistíme rychlé vzcházení, zatímco kostřava červená a lipnice luční budou mít prostor pro vzejití a postupné zaplnění prázdných míst vzniklých v porostu. Doplnění směsi o jetel plazivý zajistí potřebný dusík pro správný růst trav.

 4. ÚHOR S JETELEM NACHOVÝM
  Travní směs pro zelené úhory doplněná o jetel nachový. Rychlý rozvoj jetele nachového při jarním výsevu nebude vytvářet příliš hmoty a spolu s jetelem plazivým zaplní spodní patro a podpoří růst trav díky fixaci dusíku.

CELÝ LETÁK VČETNĚ SLOŽENÍ JEDNOTLIVÝCH SMĚSÍ NALEZNETE ZDE

Zajímá Vás více? Jsme zde pro Vás!
Stačí nám napsat a my už se postaráme o to, aby náš poradce či prodejce Vaši zprávu dostal a komunikoval s Vámi.

office@dlf.cz
PORADENSTVÍ
PRODEJ

Ještě jste se nepřihlásili k odběru našeho ZPRAVODAJE/NEWSLETTERU?
Můžete tak učinit ZDE:
PŘIHLÁSIT SE