Pozvánka na únorový seminář

Pozvánka a program semináře

Pozvánka

DLF Seeds, s.r.o.,

se sídlem v Hladkých Životicích

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář:

Množení travních a jetelových semen II.

do obecního sálu v Hladkých Životicích na čtvrtek

11. února 2016

Program:

8,30 – 9,00 Prezence

9 – 9,15 hod Přivítání účastníků, zahájení

9,15 – 9,30 hod Výzvy a příležitosti světového trhu s osivy

Steen Andersen, jednatel DLF Seeds, s.r.o.

9,30 – 9,50 hod Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen a jeho přínos pro současné domácí semenářství pícnin

Doc. Ing. Bohumír CAGAŠ, CSc., ředitel sdružení

9,50 – 10,45 hod Poznatky z množení trav a jetele lučního v posledních letech,

Výsledky pokusů ze zkoušení pícních směsí za roky 2014 – 15

Ing. Ivan Houdek, Ing. Jaroslav Bartoň, DLF Seeds, s.r.o.

10,45 – 11 hod Přestávka

11 - 12 hod Zkušenosti s množením trav a jetelovin v Evropě

Anders Mondrup, výrobní ředitel, DLF Seeds, Dánsko

12 – 12,30 hod Půdoochranné technologie s využitím trav a travních směsí

Ing. Martina POLÁKOVÁ, poradce Soufflet Agro

12,30 – 13,00 Ukončení a oběd

Uvítáme, pokud potvrdíte Vaši účast na e-mail: office@dlf.cz nebo tel. 556768911

Do Hladkých Životic sjedete z dálnice D 1 na sjezdu 330, z obchvatu obce na silnici I/57 sjedete do obce, poté před potokem vlevo. Sál se nachází v budově Obecního úřadu v Hladkých Životicích, naproti kostela.