Plánujme předem

Spotřeba travního semene trávníkových směsí byla během minulého roku nižší než během dvou předchozích let, kdy COVID-19 donutil lidi zůstat doma a věnovat více času svým zahradám. Nyní, kdy jsme zpět v normálu, spotřeba semene se vrátila na běžnou úroveň.

Nevyhnutelně však existují další problémy, kterými se zabývat. Inflace, která klesla z jejích nejvyšších úrovní, stále zůstává důvodem k obavám, především kvůli růstu cen plynu, elektřiny a celkových spotřebitelských cen. Inflace je stále mnohem vyšší, než jsou lidé zvyklí, a proto i nadále brzdí spotřební výdaje a snižuje obchodní aktivitu. Jak vždy, i počasí hraje svou roli v semenářském odvětví. Minulý rok jsme si užili výjimečnou sklizeň s vysokými výnosy. To však neplatí pro rok 2023 v oblasti produkce semene, který nabízí výrazný kontrast k úspěchu předchozího roku.

KLESAJÍCÍ VÝNOSY; ROSTOUCÍ NÁKLADY NA VÝROBU

Celková plocha travního semene pro sklizeň v roce 2023 klesla a očekáváme, že se ještě více sníží pro sklizeň v roce 2024. K tomu navíc výnos semene z jednoho hektaru pro rok 2023 byl pod pětiletým průměrem.

Náklady na zemědělskou výrobu jsou faktorem ovlivňujícím produkci. Náklady na pěstování jednoho hektaru travního semene dosáhly nepředstavitelných úrovní. Ceny hnojiv pro letošní sklizeň byly na historických maximech, stejně jako náklady na ochranu rostlin, naftu, práci a další nezbytné vstupy. Nakonec neobvykle vlhký konec sezóny ještě zvýšil náklady na sklizeň a dosoušení osiva.

PRODUKCE SEMENE PODLE ZEMÍ

ČESKÁ REPUBLIKA
Sklizeň semene v roce 2023 je blízká pětiletému průměru výnosu. Uzavírání budoucí produkce semene pro jednoleté jeteloviny je zvláště náročné kvůli konkurenci ze strany alternativních plodin.

POLSKO
Nízký výnos semene byl způsoben častými dešti a obtížnou sklizní. Plocha produkce semene poklesla. Závěry budoucí produkce semene je obtížné stanovovat, protože farmáři přecházejí na jiné plodiny. Celkově byla snížena celková plocha věnovaná jílkům vytrvalým, jílku italskému a jeteli lučnímu.

DÁNSKO
Výnosy sklizně semene v roce 2023 budou přibližně na 70 % pětiletého průměru. Kombinace dvouměsíčního sucha v květnu a červnu, následované rekordní vlhkou sklizní v červenci a srpnu, vedla k výraznému poklesu výnosů semene a zvýšení nákladů na sklizeň a dosoušení. Plocha produkce semene pro rok 2023 je o 10 % nižší než za rok 2022. Očekáváme, že plocha pro rok 2024 poklesne přibližně o 25 % ve srovnání s rokem 2023, takže oproti roku 2022 bude celkový pokles až o 30 %. Výnos jetele plazivého ze sklizně v roce 2023 je na 50 % pětiletého průměru. Indexy výnosu pro lipnici luční trávníkového typu a jílku vytrvalého byly na 65 %, ale výnosy kostřavy červené nebyly tak ovlivněny.

NIZOZEMSKO
Nizozemsko zažilo stejně vlhkou sklizeň jako Dánsko. Nejvíce postižené jsou odrůdy pozdních jílků vytrvalých a trávníkové kostřavy rákosovité. Očekává se, že index výnosu semene dosáhne průměrných 85 %. Plocha produkce semene klesla o 25 % (ve srovnání s rokem 2022) a očekává se další pokles v roce 2024.

NĚMECKO
Nízké výnosy semen byly zapříčiněny deštěm a obtížnou sklizní. Plocha produkce semene poklesla.

FRANCIE A ITÁLIE
Sklizeň vojtěšky v Itálii byla významně nižší, s výrazným poklesem výnosu semene. Ve Francii se zdá, že výnosy vojtěšky jsou o něco lepší než v předchozích letech. Jednoleté jeteloviny byly nepříznivě ovlivněny suchem, což vedlo ke snížení výnosů semene. Pro luštěniny z minulé sezóny již nejsou téměř žádné zásoby. Ve Francii došlo k významnému snížení plochy produkce jetele lučního.

USA A KANADA
Celkově zklamání ve sklizni v roce 2023. Výnos semene jetele lučního bude 50 % ve srovnání s pětiletým průměrem. Výnos jílku vytrvalého v USA je 70 % ve srovnání s pětiletým průměrem. Výnos kostřavy rákosovité v USA je 95 %, přestože celková produkční plocha klesla o 18 % ve srovnání s loňským rokem. V roce 2024 se očekává, že celková plocha produkce semene v USA poklesne o 20 % ve srovnání s rokem 2023.

NOVÝ ZÉLAND
Výnosy semen se blížily pětiletému průměru. Celková plocha pro nadcházející sklizeň semene v roce 2024 bude o 20 % nižší než v roce 2023.

SHRNUTÍ JARA A LÉTA

  • Nepředvídatelné počasí a střídání mezi suchem a vytrvalými dešti vytvořilo velmi nepříznivé podmínky (zejména během kritického období opylování), což mělo za následek vážné snížení úrody v Evropě.
  • Nestálé a nepředvídatelné počasí výrazně ztížilo celkovou sklizeň, což zanechalo mnoho pěstitelů bojujících o zachránění úrody ze svých polí.
  • Nastal dramatický pokles plochy věnované produkci travního a jetelového semene.

AKTUÁLNÍ STAV ZÁSOB

Máme zásoby, zejména v dodavatelském řetězci pro trávníky, kde je nižší poptávka. Tato situace se však rychle změní, když se evropský odhad sklizně, který je nyní na indexu 80, stane skutečností. A protože víme, že plocha produkce klesá po celém světě, budou se zásoby v evropských skladech rychle snižovat.

PLÁNUJME SPOLEČNĚ A S PŘEDSTIHEM

Možnost dalšího snížení plochy věnované produkci travního semene může vést k nedostatku semen dříve, než se očekávalo. Proto je nezbytné pečlivě sledovat své zásoby a plánovat své poptávky.

Letos očekáváme delší lhůty pro dodávky. Abyste se vyhnuli zpožděním, doporučujeme co nejdříve zadávat objednávky a co nejdříve nám poskytnout plán dodávek. Plánováním předem obdržíte semeno, kdy ho budete potřebovat, ne kdy budeme schopni ho dodat.

Čím více víte, tím je snazší plánovat. Takže využijte našich tržních znalostí tím, že se s námi sejdete na nadcházejícím kongresu Euroseeds na Maltě, kde budeme rádi diskutovat o jakémkoli aspektu pěstování a dodávek semen.

ZAJÍMÁ VÁS VÍCE? JSME ZDE PRO VÁS!
Stačí nám napsat a my už se postaráme o to, aby náš poradce či prodejce Vaši zprávu dostal a komunikoval s Vámi.

office@dlf.cz
PORADENSTVÍ
PRODEJ

Ještě jste se nepřihlásili k odběru našeho ZPRAVODAJE/NEWSLETTERU?
Můžete tak učinit ZDE:
PŘIHLÁSIT SE