Pěstování Rokali je ekonomicky výhodné

Produkce osiva jetele nachového má v České republice tradici a velkou popularitu. Za rok 2021 bylo v ČR přihlášeno přes 8000 ha množitelských ploch (nejvíce v EU). Je pravdou, že většina vyprodukovaného osiva je na vývoz do Francie, Itálie a jiných zahraničních zemí, ale i v našich podmínkách si začínají být zemědělci vědomi předplodinových benefitů jetele nachového.

Po dvou letech produkce certifikovaného osiva nové odrůdy DLF jetele nachového (inkarnát) ´ROKALI´ můžeme začít rekapitulovat. V roce 2021 bylo sklizeno asi 200 ha množitelských ploch a v roce 2022 dvojnásobek. Naši množitelé na severní Moravě v tomto skliz ňovém roce atakovali výnos v průměru jedné tuny certifikovaného osiva na hektar produkční plochy. Vynikajících výnosů dosahovali zkušení pěstitelé jetele nachového, např. farma v Klimkovicích 1,2 t/ha na ploše asi 56 ha, ale i nováčci v Suchdole nad Odrou, kde dosáhli výnosu 1,17 t/ha na ploše 33 ha. Výnosy na produkčních plochách ve středních Čechách se pohybovaly na úrovni 800 kg/ha. Obecně se semenný výnos jetele nachového pohybuje od 500–800 kg/ha, ovšem odrůda Rokali začíná na výnosu právě 800 kg/ha, a jak dokázali kolegové v Klimkovicích, je schopna poskytnout až 1200 kg/ha. Příprava půdy množitelských porostů spočívá v hnojení draslíkem (až 100 kg K O) a fosforem (až 70 kg P O). Přesné množství by se mělo samozřejmě odvíjet od provedeného půdního rozboru. Hnojení dusíkem v případě jetele nachového není potřeba z důvodu symbiotického vztahu s bakteriemi rodu Rhizobium, typickými pro jetele a jiné rostliny čeledě bobovité. V celkovém času vegetace jsou symbiotické bakterie jetele nachového schopny navázat i přes 120 kg N/ha.

Výsevním termínem je v našich podmínkách ideální polovina až konec srp na. Z dvouleté praxe množení odrůdy Rokali máme odzkoušeno, že i výsev do 10. 9. v příhodných podmínkách nesnižuje výnos. Vhodným výsevkem pou žívaným na produkci osiva Rokali je 12 kg/ha s tím, že řádkování je volnější než při produkci píce, a to 20 cm. Hloubka výsevu je 1–1,5 cm z důvodu většího semene oproti ostatním odrůdám. Rokali je následně schopno klíčit již dva dny po výsevu.