Jetel luční: Výhody pěstování pro zemědělce i pro přírodu!

Jetel luční (Trifolium pratense) je vzácná plodina, která nabízí mnoho výhod pro zemědělce. Jeho pěstování je nejen ekonomicky výhodné, ale také příznivě ovlivňuje životní prostředí a nabízí množství možností pro využití v zemědělském sektoru. Pojďme se podívat blíže na pěstování jetele lučního a jeho výhody.

Jetel luční je víceletá rostlina, která se běžně používá jako krmivo pro hospodářská zvířata. Jeho hustá a bohatá vegetace poskytuje vysoký výnos suché hmoty, což je důležité pro zajištění kvalitního krmiva pro zvířata po celý rok. Jedná se také o cenný zdroj bílkovin, které jsou klíčové pro výživu zvířat.

Rostlina preferuje slunná stanoviště a dobře odvodněné půdy. Optimální pH pro růst jetele lučního je mírně kyselé (pH 6) s pohotovým vápníkem. Jetel luční má také schopnost vázat vzdušný dusík a obohacovat půdu, což přispívá k jejímu zlepšení a navýšení výnosu následných plodin.

Pro dosažení co nejlepších výsledků při pěstování jetele lučního je vhodné dodržovat několik důležitých postupů. Prvním krokem je volba vhodného osiva s vysokou vitalitou a genetickou kvalitou, čehož díky odrůdám DLF dosáhnete.

MEZI HLAVNÍ VÝHODY PĚSTOVÁNÍ JETELE LUČNÍHO PATŘÍ:

  • Vysoký výnos suché hmoty: Jetel luční je znám svou schopností poskytnout vysoký výnos suché hmoty na jednotku plochy. To je důležité pro zajištění dostatečného krmiva pro zvířata.
  • Kvalitní krmivo: Jetel luční obsahuje vysoké množství bílkovin a dalších živin, což ho činí vynikajícím krmivem pro zvířata. Poskytuje vyváženou stravu s potřebnými živinami pro jejich zdraví a růst.
  • Zlepšení půdní struktury: Jetel luční váže vzdušný dusík a přispívá k obohacení půdy. Zlepšuje její úrodnost a snižuje potřebu používání syntetických hnojiv.
  • Podpora biodiverzity: Jetel luční je cennou rostlinou pro přírodní prostředí. Jeho květy přitahují včely a další opylovače, čímž podporují biodiverzitu a přírodní rovnováhu. Hluboký kořenový systém má také pozitivní vliv na dobrý rozvoj půdní fauny, čímž dále podporuje půdní úrodnost.

Pěstování jetele lučního může přinést zemědělcům řadu výhod. Vysoký výnos suché hmoty, kvalitní krmivo pro zvířata, zlepšení půdní struktury a podpora biodiverzity jsou jen některé z nich. Zvažte začlenění jetele lučního do svého zemědělského podnikání a využijte jeho přínosů pro sebe, svá zvířata a životní prostředí.

Skvělou příležitostí pro vás může být také množení jetele lučního na semeno. Spolupráce s DLF vám poskytne certifikované osivo s vysokou kvalitou a genetickými vlastnostmi. Získáte technickou podporu, osvědčené postupy a přístup ke stabilnímu zákaznickému portfoliu.

DLF TOP ODRŮDY JETELE LUČNÍHO: Vesna – 4n, Hammon – 4n, Amos – 4n, Kallichore, Callisto, Elara, Ganymed, Megalic

PRODEJ:
ČR: MVDr. Silvie Bočková · Tel: +420 724 221 678 · silvie.bockova@dlf.com
SK: Ing. Aleš Rybák · Tel: +420 727 931 042 · ales.rybak@dlf.com

MNOŽENÍ OSIV:
Mgr. Martina Lušňáková · Tel: +420 722 960 758 · martina.lusnakova@dlf.com