Intezivní směsi odolávající přísuškům

Směsi vojtěšky nebo jetele s trávou jsou výhodnější než výsev samotných jetelovin. Přečtěte si o přednostech intenzivních směsí odolávajících přísuškům.

Výhody směsi ve srovnání s čistou vojtěškou

  • Snazší zavadání píce
  • Lepší konzervovatelnost díky cukrům v travách
  • Lépe odolává zaplevelení – trávy a jetel plazivý zaplňují mezery při prořídnutí porostu
  • Strniště s travami a jetelem pl. snižuje zahlinění píce a tím zlepšuje konzervaci
  • Vyšší odolnost drnu poježdění při sklizni
  • Vyšší odolnost poléhání porostu
  • Jetel plazivý v podrostu omezuje vysychání půdy po seči

V řepařských oblastech vojtěškotráva a i jetelovojtěškotráva se může vysévat společně s jílkem jednoletý jako krycí plodinou. Výsev má opodstatnění v jarním termínu, jílku se přimíchává do 5 kg/ha, takže celkový výsevek činí 25 kg/ha. Tento způsob je výhodný zejména tehdy, kdy je potřeba vyrobit dostatek jetelotravní siláže, např. po vyzimování starších porostů. Sklizeň, která přichází v úvahu po asi 70 dnech na počátku metání jílku jednoletého, nahradí výpadek vzniklý zaoráním starého porostu, a určitě v lepší kvalitě než prořídlý a zaplevelený starý porost.

Složení vojtěškotravní směs CUTMAX Alfa Protein

Druh Odrůda Podíl ve směsi %
Vojtěška setá Zuzana/Oslava 80
Festulolium kostřavovité Hykor/Felina 10,5
Festulolium jílkovité Hostyn/Achilles 7
Jetel plazivý Riesling/Klondike 2,5

Složení vojtěškojetelotravní travní směs CUTMAX Protein

Druh Odrůda Podíl ve směsi %
Vojtěška setá Zuzana/Oslava 45
Jetel luční Vesna 35
Festulolium jílkovité Hostyn/Achilles 7,5
Festulolium kostřavovité Hykor/Felina 10
Jetel plazivý Riesling/Klondike 2,5