Historicky silný výsledek v DLF

DLF představuje navzdory výzvám letošní sezóny silný finanční výsledek. Společnost DLF dosáhla organického růstu na klíčových trzích v Evropě, Severní Americe a Oceánii.

Nárůst obratu vidíme zejména v oblasti pícnin a travních semen.

Truels Damsgaard, generální ředitel DLF, vítá nový rekordní výsledek:

Sezóna 2020/21 byla kvůli pandemii Covid-19 mimořádná a provozně náročná. Naše aktivity v oblasti pícnin a travních semen si vedly opravdu dobře. Viděli jsme růst tržeb prakticky plošně a zisky předčily naše očekávání. Růst tržeb je způsoben především zvyšujícím se prodejem trávníkových osiv soukromým i profesionálním zákazníkům, zejména v Evropě a Severní Americe, kde tyto segmenty zabírají nejvíce prostoru.

Provozně jsme se velmi soustředili na udržení v chodu v rušném roce. Zavedli jsme mnoho různých opatření k zajištění zdraví a bezpečnosti našich zaměstnanců a našim zaměstnancům patří velký dík za skvělou práci v tomto náročném období.

Na organizační úrovni došlo k posílení vedení skupiny.
Vzhledem ke strategické důležitosti obchodu s řepnými semeny jsme považovali za přirozené, že se Hans Christian Ambjerg, generální ředitel DLF Beet Seed, stal součástí výkonné rady skupiny. Zároveň se do výkonné rady skupiny připojila Jette Juel Halberg, globální HR ředitelka, aby posílila naše globální zaměření např. nábor, rozvoj talentů a podobně. V rámci generační výměny se Neil Douglas připojil k výkonné radě skupiny a jeho odpovědnost spočívá v našich aktivitách v oblasti pícnin a travních semen v Severní Americe a kromě toho se do výkonné rady skupiny připojil také Derek Bartlem, nový Chief Scientific Officer. To poskytlo výkonné radě skupiny větší dynamiku a odráží ještě lépe celou skupinu DLF.

Trues Damsgaard vidí společnost, která je dobře vybavena pro budoucnost:
- DLF má silné finanční základy a máme solidní platformu s aktivitami, které jsou dobře koordinované jak geograficky, tak obchodně, s 2 000 angažovanými zaměstnanci po celém světě. Je to velmi silný výchozí bod pro další rozvoj podnikání.

Další klíčová čísla a informace o DLF najdete v Business Reportech:
DLF Výroční zpráva - Annual report 2020-21
CSR Report