CutMax Early/Cutmax 2

Řešení slabé sklizně kukuřice v roce 2015

Slabá sklizeň kukuřice na siláž v roce 2015 znamená pro mnoho zemědělců problém s dostatkem krmiva v nadcházejícím létě, když se zásoby siláže ztenčí či vyčerpají.

S ohledem na tuto situaci nabízí DLF směs s rychlým vývojem a vysokou produkcí v roce zásevu. V dobrých podmíkách je možná první seč už 8 týdnů po výsevu.

Směs ForageMax Cutmax 2 – řešení slabé sklizně kukuřice v roce 2015

Slabá sklizeň kukuřice na siláž v roce 2015 znamená pro mnoho zemědělců problem s dostatkem krmiva v nadcházejícím létě, když se zásoby siláže ztenčí či vyčerpají.

S ohledem na tuto situaci nabízí DLF směs s rychlým vývojem a vysokou produkci v roce zásevu. V dobrých podmíkách je možná první seč už 8 týdnů po výsevu

Nahraďte kukuřici travní senáží a omezte případný nákup krmiv

Zemědělci trpící následky slabé produkce kukuřičné siláže v roce 2015 nemusí být odkázáni na nákup krmiv. Řešením může být použití travní směsi, která je ke sklizni už za 8 týdnů po výsevu.

Směs Cutmax 2 byla vyvinuta pro zajištění rychlého vzcházení a dosažení vysokého výnosu píce v roce založení. V dobrých podmíkách je možná sklízet už po 60 dnech od výsevu.

Sklizeň už po 8 týdnech

Základními složkami směsi jsou jílek jednoletý a festulolium Bečva (typ jílku italského). Tyto druhy mají z trav nejrychlejší vývoj. Festulolium Bečva vysetá na jaře má vysokou produkci kvalitní píce díky minimu plodných stébel. Jílek jednoletý zabraňuje poléhaní směsí díky rychlé tvorbě stébel. Kvalita píce jílku jednoletého je rovněž výborná.

Jílek jednoletý a festulolium Bečva zajišťují rychlé vzcházení a vývoj. Další odrůda jílkového festulolia napomáhá zajistit vysokou produkci v průběhu léta a podzimu.

Směs je určena pro využití v roce zásevu a následujícím prvním užitkovém roce.