5. Pícninářský den na Vysočině

Zveme Vás nad 5. Pícninářský den na Vysočině na téma "Travní porosty a digestát"

5. Pícninářský den na Vysočině

v Novém Městě na Moravě

na téma:

„Travní porosty a digestát“

Datum konání: 24. května 2017 od 9 hod

Místo zahájení: ZD Nové Město na Mor., Petrovická 857

Praktické ukázky: naproti farmy u Nové Vsi u N. Města n.M.

Program semináře:

od 8,30 hod prezence

9 hod zahájení – předseda ZD Ing. Kamil Zajíček

9,15 hod Poděkování a blahopřání k 75. narozeninám zakladateli Pícninářských dnů na Vysočině Prof. Františku Hraběti, CSc.,

Laudatio přednese Doc. Ing. Stanislav Hejduk, PhD.

9,30 hod Ekonomické zhodnocení živin v digestátu a ve statkových hnojivech

Doc. Ing. Petr Škarpa, PhD.

Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, AF Mendelu Brno

10,15 hod Ekonomické zhodnocení rostlinných živin v prodávané píci

Doc. Ing. Stanislav Hejduk, PhD., Ústav výživy zvířat a pícninářství, AF Mendelu Brno

10,30 hod Vliv hnojení TTP digestátem na výnos, kvalitu a jeho botanické složení

Ing. Pavel Nerušil, PhD., Ing. Ladislav Menšík, PhD., VÚRV Praha Ruzyně - Výzkumná stanice Jevíčko

11 hod Produkce metanu z travních směsí v bioplynových stanicích

Ing. Ivan Houdek, Šlechtitelská stanice DLF Seeds s.r.o., Hladké Životice, Ing. Václav Jambor, CSc. Nutrivet s.r.o. Pohořelice

11,15 – 11,45 hod Krátké představení (po 5 minutách) programu strojů pro aplikaci kejdy a digestátu firem vystavených strojů

(P+L Biskupice) Vystavené stroje okomentují na louce u Nové Vsi

11,45 – 13 hod přestávka na oběd a přejezd do Nové Vsi

Další informace naleznete zde.