4. Pícninářský den na Vysočině

Zemědělské družstvo Nové Město na Moravě

Šlechtitelská stanice DLF Seeds s.r.o., Hladké Životice

Ústav výživy zvířat a pícninářství AF Mendelu

pícninářská komise ORV ČAZV

ve spolupráci s

Českým svazem chovatelů masného skotu a OAK Žďár nad Sázavou http://www.agrocr.cz/design/layout/agrocr_cz_logo.jpg

Vás srdečně zvou na

4. Pícninářský den na Vysočině

v Novém Městě na Moravě

na téma:

„Přísevy a obnova intenzivních pastevních porostů“

Datum konání: 14. června 2016 od 9 hod.

Místo zahájení: sál ZD Nové Město na Mor., Petrovická 85

Praktické ukázky:v pastevním areálu za obcí Pohledec (směr na Jimramov)

Organizační a odborní garanti dne:

Ing. Kamil Zajíček

Doc. Ing. Stanislav Hejduk, PhD.

Ing. Ivan Houdek

Program semináře:

,30 - 9,00 hod Prezence, občerstvení

9,00 – 9,15 hod Zahájení – předseda ZD Nové Město Ing. Kamil Zajíček

9,15 – 10,00 hod Perspektivy chovu masného skotu v ČR, Ing. Miroslav VRÁBLÍK, předseda Českého svazu chovatelů masného skotu

10,00 – 10, 30 hod Pastevní systémy a aktuální trendy při pastvě skotu, Doc. Ing. Stanislav Hejduk, PhD., Ústav výživy zvířat a pícninářství, AF Mendelu Brno

10,30 – 11,15 hod Poznámky k přísevům, obnovám a ošetřování intenzivních pastevních porostů, průběh založení a ošetřování parcelního pokusu v pastevním areálu, Ing. Ivan Houdek, Šlechtitelská stanice DLF Seeds s.r.o., Hladké Životice

11,15 – 11,45 hod Představení programu strojů pro přísevy a sklizeň pícnin, Agrotrans, HZT, P+L, Agromex, Agrozet

11,45 – 13,00 hod Oběd a přejezd na pastevní areál za Pohledcem

13,00 – 15,00 hod Ukázka demonstrační plochy a praktické ukázky strojů

Další informace naleznete zde