GrassLopata

Meadowmax 1

Luční směs pro vlhčí podmínky

Vytrvalá směs pro vlhké i velmi vlhké psárkové louky. Dalšími dominantními druhy směsi jsou kostřava rákosovitá a kostřavovité festulolium, bojínek luční. První dva už. roky je s ohledem na obsah jetele lučního a jílku vhodnější 1.seče silážovat, později i k výrobě sena.

Zakládání do krycí plodiny či ve variantě s přidaným jílkem jednoletým i bez krycí plodiny.

Výsevek: 31kg/ha bez jílku jednoletého popř. 36 kg/ha s jílkem jednoletým

 

 

Masterline

Hodnocení

Stupnice 1-9, kde 9 = nejlepší nebo nejvýraznější

  • ranná směs pro vlhké louky
  • vysoká vytrvalost a výnos
productGrassSmall