GrassLopata

Luční směs bez FL

Luční směs bez Festulolií

Dočasná až vytrvalá směs i pro vlhčí louky. První dva už. roky je vhodnější 1. seče s ohledem na obsah jetele lučního a jílků  silážovat, později i k výrobě sena. Nosnými druhy ve směsi jsou bojínek a kostřava luční. Na vlhčích stanovištích postupně převládne psárka luční.

Výsevek: 31 kg/ha

Masterline

Hodnocení

Stupnice 1-9, kde 9 = nejlepší nebo nejvýraznější

  • vytrvalá raná až středně raná luční směs
productGrassSmall