GrassLopata

Louka 4

Luční směs pro zahrady  

Pro zájemce z řad malochovatelů jsme připravili vytrvalou luční směs do zahrad a extenzivních sadů určenou jak k výrobě sena, tak k pastvě v letních a podzimních měsících. Vedle tradičních travních druhů, jako jsou kostřava luční, lipnice, bojínek, jílek vytrvalý obsahuje pastevní festulolium Fojtan, které zajišťuje vysokou únosnost a hustotu drnu. Zároveň prodlužuje vytrvalost směsi a zvyšuje odolnost přísuškům.

Výsevek: 35 kg/ha

Masterline

Hodnocení

Stupnice 1-9, kde 9 = nejlepší nebo nejvýraznější

  • vytrvalá směs vhodná k výrobě sena i pastvě
  • hustý drn
  • rychlé zavadání při sklizni na seno
productGrassSmall