GrassLopata

Grazemax 1

Intenzivní jílková dočasná pastevní směs

Pastevní směs s vysokou kvalitou píce danou vysokým podílem jílku vytrvalého a jílkovitých festulolií. Tato směs není vhodná pro suché lokality.

Dočasnou jílkovou pastevní směs je vhodné také použít pro přísevy do pastvin pro zvýšení kvality píce a hustoty porostu, vzhledem k tomu, že jílkovité festulolia a jílky vytrvalé rychle vzcházejí a dále se vyvíjejí a mají tak největší šanci se v porostu prosadit.

Výsevek:

35 kg/ha založení nového porostu

 

 

20-25 kg/ha přísev

Masterline
  • velmi vysoká kvalita píce
  • velmi rychlý vývoj po zasetí
  • vhodná pro přísevy pastvin
productGrassSmall