GrassLopata

Cutmax Alfa Protein

Vojtěškotráva

Směs vojtěšky doplněné o dva druhy festulolií. Jílkovité podporují svým vysokým obsahem cukrů snadnou silážovatelnost. Podíl kostřavovitého se postupně navyšuje a zabraňuje zaplevelení porostu. Výhody směsi ve srovnání s čistou vojtěškou.

Výsevek: 20 kg/ha

 

 

Masterline
  • Snazší zavadání píce
  • Lepší konzervovatelnost díky cukrům v travách
  • Lépe odolává zaplevelení – trávy a jetel plazivý zaplňují mezery při prořídnutí porostu
  • Vyšší odolnost drnu poježdění při sklizni
  • Vyšší odolnost poléhání porostu
  • Jetel plazivý v podrostu omezuje vysychání půdy po seči
productGrassSmall