GrassLopata

Cutmax 3

Dočasná intenzivní jetelotravní směs

Jetelotravní směs obsahuje třetinu jetelovin ve výsevku a v prvních dvou až třech letech poskytne vysoké výnosy píce s minimálním přihnojováním. Rozhodně by nemělo být oželeno hnojení před setím směsi (ať ve formě NPK nebo statkových hnojivech) a dávka dusíku by se měla pohybovat mezi 40 – 50 kg/ha, v případě výsevu do krycí plodiny min. 50 kg/ha nebo počítat s přihnojením po sklizni krycí plodiny. Jetel plazivý se v porostu bude rozšiřovat na úkor jetele lučního, ale od 3. roku bude nezbytné pro udržení výnosové úrovně zvýšit dávky hnojení a přihnojovat i před sečemi, popř. ve 4. roce přiset jetel luční případně s nějakým travním komponentem (jílek,  jílková festulolia). Při hnojení pouze statkovými hnojivy je třeba kalkulovat s rychlejším poklesem výnosů od 3. roku, ale zase se v porostu déle udrží jeteloviny ve vyšším zastoupení. Směs je vhodné vysévat s jílkem jednoletým, jako krycí plodinou, pro který je nutné zvýšit dávku dusíku před setím. Skýtá vysoký výnos píce, silážuje se již asi za dva měsíce od výsevu.

Výsevek 35 kg/ha bez jílku jednoletého popř. 40 kg/ha s jílkem jednoletým

 

 

Masterline
  • jetelotráva na 4-5 užitkových let
  • kvalitní píce s vyšším obsahem dusíkatých látek
  • možné využít i pro pravidelnou obnovu TTP
productGrassSmall