GrassLopata

Cutmax 2

Jílková silážní směs

Intenzivní silážní travní směs až na 2 (3) už. roky, výhradně pro intenzivní pícninářství, vyžaduje vydatnou - především dusíkatou výživu. Doporučujeme ji i pro siláže do bioplynových stanic. Na podzim a po sečích je možné ve vyšších dávkách aplikovat kejdu nebo digestát.

Výsevek 40 kg/ha

Masterline

Hodnocení

Stupnice 1-9, kde 9 = nejlepší nebo nejvýraznější

  • Jílek a jílkovitá festulolia obsahují nejvyšší obsah cukrů - snadná konzervace

  • Vhodná pro mezipásy k rozdělení velkých honů kukuřice

  • Jako protierozní ochrana pod hon kukuřice na mírném svahu

  • Vhodná pro humidnější oblasti

  • Nepatří do oblastí s častým výskytem „plísně sněžné“

productGrassSmall