GrassLopata

Cutmax 1

Klasická jetelotráva

Jetelotravní směs se dvěma typy Festulolií. Jílkovité festulolium svým vysokým obsahem zkvasitelných cukrů podtrhuje dobrou silážovatelnost píce. S délkou pěstování směsi jílkovitého festulolia ubývá a naopak kostřavovité festulolium zvyšuje zastoupení v porostu a zaplňuje mezery po ustoupivším jílkovitém festuloliu.

Podíl jetele ve směsi je dostatečný pro výživu porostu, a dokud nedojde k ústupu jetele pod 50 % v porostu, není dotace dusíku před sečemi nutná. Avšak pro intenzivní pěstování doporučujeme přihnojení porostu po poslední seči na podzim 20 – 30 kg N/ha pro podpoření tvorby plodných odnoží trav pro sklizeň příštího roku. Směs se může pěstovat i zcela bez přihnojování minerálními hnojivy, nicméně na podzim rozmetaný uleželý hnůj nebo kejda přispěje k vyšší výnosové úrovni porostu.

Výsevek 23 kg/ha

 

 

 

 

Masterline
  • klasická jetelotráva na 1 až 2 užitkové roky

  • kvalitní píce s vysokým obsahem dusíkatých látek

  • snadná konzervovatelnost píce

     

productGrassSmall