Klíčové údaje 2014/2015 (v mil DKK)

  • Obrat:  3,390.7 
  • Vlastníci: cca 3,400 farmářů
  • Počet zaměstnanců: cca 800
  • Zisk před zdaněním: 157,9 
  • Zisk po zdanění: 97,5
  • Vlastní kapitál společnosti ke dni 30. června 2014: 1,052.9
  • Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv/Equity ratio: 47,4%

 

Výroční zpráva: Annual report 2014/2015

Smluvní podmínky DLF 2015