V dotačním období 2008 - 2013 čerpala společnost DLF dotaci na projekt Tvorba nových genotypů jednotlivých pícních druhů trav a jetelů s vysokou rezistencí k biotickým a abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou.

Bližší informace o projektu naleznete pod následujícím odkazem:

/Files/_Websites/dlf.cz/projekt-podepsaný.pdf