Vyšší stravitelnost znamená vyšší výnosy

S DLF Fiber Energy budou zemědělci schopni zvýšit produktivitu mléka i masa u svých krav a také vyprodukovat méně methanu do atmosféry.

Proč znamená vyšší stravitelnost vyšší přínosy?

Dlouhodobě se podílíme na výzkumu pícnin a zlepšování jejich vlastností. V současné době přicházíme s novinkou zvanou
Fiber Energy. Jedná se o odrůdy s vysokou stravitelností vlákniny. Bylo dokázáno, že díky vyšší stravitelnosti trav může jedna dojnice vyprodukovat až o 730 l mléka ročně navíc. U 500hlavého stáda pak můžeme počítat s dodatečným výnosem téměř 400 000 l ročně.

K dosažení vysokého příjmu krmiva by měla být stravitelnost organických látek zhruba 78 % až 81 % nebo vyšší. Pokud chceme pochopit, co ovlivňuje stravitelnost trávy, musíme se podívat na travní buňku, ve které je obsaženo několik složek, které ovlivňují stravitelnost. Buněčná stěna se skládá z vysoce stravitelné celulózy, hemicelulózy a nestravitelného ligninu. V době, kdy je tráva ve vhodné fázi pro sklizeň, mají odrůdy DLF Fiber Energy lepší stravitelnost buněčných stěn než běžné odrůdy. To vede k lepší stravitelnosti travní senáže. Díky zvýšené stravitelnosti vlákniny, která je součástí travní buňky, je při trávení krmiva využito zvířaty více energie. Každé zvýšení stravitelnosti vlákniny o 1 % má za následek přibližně 0,25 l více mléka na krávu nebo 24 gramů zvýšení živé hmotnosti denně. Odrůdy DLF Fiber Energy vykazují vyšší stravitelnost vlákniny až o 8 %, což vede ke zvýšení produkce mléka a masa až o 730 l na krávu nebo o zvýšení přírůstku vykrmovaných zvířat až o 70 kg za rok. Každá odrůda, která nese logo Fiber Energy, má podle laboratorních testů stravitelnější vlákninu než běžné odrůdy trav.

Lepší stravitelnost přispívá životnímu prostředí?

Celosvětová poptávka po mase a mléce je vysoká. Světová populace exponenciálně roste, proto budoucí poptávka bude ještě vyšší. Zemědělství je silně vystaveno změnám klimatu, protože zemědělské činnosti závisí zejména na klimatických podmínkách. Dopad na životní prostředí z produkce mléka a masa je alarmující, protože emise metanu skotu přispívají ke globálnímu oteplování. V budoucnu svět potřebuje řešení, které zvýší zemědělskou produktivitu a sníží emise metanu. Jedním z nich je právě DLF Fiber Enegy. Každá kráva sežere stejné množství krmiva a díky vyšší stravitelnosti vlákniny získá více energie ze stejného množství krmiva. Odrůdy DLF Fiber Energy zlepšují stravitelnost vlákniny až o 8 %, proto je produkováno více mléka a masa při stejném příjmu krmiva a je udržována stejná emise metanu.

S DLF Fiber Energy budou zemědělci schopni:

  • Využívat i nadále oblíbené pícní směsi obohacené o Fiber Energy.
  • Zvýšit svou produktivitu, protože každá kráva s větším množstvím přijaté energie produkuje více mléka a zvířata ve výkrmu mají lepší přírůstky, což znamená více masa.
  • Vyprodukovat méně methanu do atmosféry. Se zlepšenou stravitelností silážované trávy je bachor krávy účinnější s méně enterální fermentací.

Tento článek jste mohli zaznamenat také v Časopise Úroda.

PRODUKTY OBSAHUJÍCÍ DLF FIBER ENERGY

Pro více informací nás neváhejte oslovit:

Hana Nová Aleš Rybák
Tel: +420 727 930 923 Tel: +420 727 931 042
hn@dlf.com ales.rybak@dlf.cz