Turfline směs 2016

Trávníková směs použitá na stadiónech ve Francii

GrassLopata

2016 obsahuje stejná osiva, jaká jsou použita na stadionech pro Mistravství Evropy ve Francii. Obsahuje jílky Quick Action®, které zajišťují rychlé vzcházení i při teplotách půdy 3˚C. Vzcházejí rychleji než běžné trávy, mají vysokou odolnost vůči zátěži, hustotu a rychlou regeneraci po poškození.Jílky Quick Action® jsou dostupné pouze u DLF