Trávníky s podílem jetele plazivého sebou přináší řadu benefitů

Opět bylo možné pozorovat velice suché léto, kdy trávníky procházely silným stresovým obdobím. Ze sytě zeleného porostu se rázem stala béžově zabarvená planina. Zatímco se trávníky vzpamatovávají z léta, pojďme si něco říct o možnostech, jak se může jetel plazivý vyjímat v trávnících a podmínkách sucha.

Druhy a odrůdy, které využíváme v trávnících mají odlišný potenciál k překonávání suchých období. Jedná se o trávy pocházející ze sušších stanovišť, které si v průběhu svého vývoje vyvinuly lepší toleranci k nízkým srážkám. Tyto rostliny mají hluboko sahající a hustý kořenový systém, méně průduchů, nebo silnější kutikulu na listech. Jedná se o travní druhy nevyžadující intenzivní management, jelikož s vyšším stupněm intenzity narůstá i poptávka po vodě a živinách.

Zatímco trávy odolné suchu jako kostřava rákosovitá (Festuca arundinacea L.), která je již v USA dlouho jedním ze stěžejních trávníkových druhů a v EU stále více získává na popularitě, tak jiné druhy jako jetel plazivý (Trifolium repens L.), se zatím drží spíše v ústraní a nejsou hojně využívány mimo krajinné trávníky. Toto je bezpochyby škoda, jelikož jetel plazivý svým kůlovým kořenovým systém solidně odolává suchu, a tak dodává trávníku svěže zelený vzhled i během období bez srážek.

Do krajinných trávníků se dobře uplatňují odrůdy, které běžně najdeme v pícních směsích – například odrůda Rivendel. V okrasných a sportovních trávnících je příběh jiný. Jetel plazivý se do tohoto sektoru dostává poněkud pomalu, ale s nynějšími regulemi Evropské Unie (nižší spotřeba hnojiv a pesticidů) bude určitě získávat na popularitě. Požadavky na odrůdy používané v tomto sektoru jsou ovšem přísnější než v případě krajinných trávníků. Jetel plazivý je dost konkurenčně schopný, a proto jsou odrůdy vyšlechtěné pro okrasné trávníkářství (např. odrůda Pipolina) konkurenčně oslabeny. Tímto se docílí rovnoměrnějšího zastoupení trav a jetele v porostu. Dalším z požadavků je menší velikost listu oproti pícním odrůdám, trávník tak působí vyrovnaněji. Podle požadavku na malé listy jetele plazivého se v DLF obecně nazývá MicroClover. Také je důležitá jeho schopnost snášet nízkou výšku seče – na 2-3 cm (i pod 1 cm).

menší tlak plevelů při použití směsi s MicroCloverem (směs s Pipolinou vlevo)

A jaké jsou tedy výhody využívání trávníkových odrůd jetele plazivého na našich zahradách a sportovních hřištích? Jak už bylo zmíněno výše, tak jedním z benefitů je jeho kůlový kořen, který ho činí lépe adaptovaným na podmínky sucha. MicroClover tímto také zvyšuje suchovzdornost trav, a výrazně redukuje požadavky na závlahu. Svým kořenovým systém dále zlepšuje půdní strukturu a vyskytují se na něm hlízkové bakterie rodu Rhizobium, které jsou schopny vázat vzdušný dusík a následně jím dotovat okolní rostliny. Vzdušný dusík nám tak sníží nároky na hnojení minerálním dusíkem až o 50 %! To ovšem neznamená, že při využití MicroCloveru ve směsích můžeme minerální dusík úplně vynechat. Hnojení trávníku bude nutné v prvním roce založení. V této době se teprve začíná rozvíjet symbiotický vztah mezi jetelem a hlízkovými bakteriemi. Menší přihnojování dusíkem je také důležité provádět na jaře, abychom podpořili trávník po zimním období. Během léta a podzimu ovšem se směsí obsahující MicroClover není dodatečný minerální dusík potřebný. Hnojení draslíkem a fosforem je potřebné ve stejném množství jako u trávníku bez MicroCloveru.

Díky postupnému uvolňování dusíku hlízkovými bakteriemi a silnější suchovzdorností celkového porostu, nám MicroClover ve výsledku také zvýší odolnost vůči houbovým chorobám (i díky své přítomnosti – jiné hostitelské spektrum). Vzhledem k omezeným možnostem používání fungicidů v trávnících je MicroClover jedna z alternativ na snížení jejich potřeby. Zvýšením tolerance trávníku k abiotickým a biotickým stresům docílíme hustějšího porostu, který má lepší konkurenční schopnost vůči plevelům a tím pádem i nižší spotřebu herbicidů. Celkově můžeme říct, že používání MicroCloveru sebou přináší řadu benefitů a je vhodný k používání v trávnících okolo rodinného domu na sportovních hřištích. Tady se uplatňuje jeho schopnost regenerace nadzemními výběžky (stolony), díky kterým je schopen rychle zaplňovat prázdná místa v porostu. Je také schopen tolerovat nízkou úroveň seče (pod 1 cm) a tak se dá využít i pro golfové hřiště (greeny), i když tady je důležité vzít v potaz také koulivost golfového míčku. Tu by mohl MicroClover negativně ovlivnit. Každopádně s nynějším trendem k méně intenzivním trávníkům a redukcí pesticidů, by i zde našel MicroClover své uplatnění. Ve směsi se MicroClover dobře uplatňuje převážně s jílkem vytrvalým (Lolium perenne L. - rychle rostoucí a regenerující druh náročný na dusík a závlahu) a lipnicí luční (Poa pratensis L. - hustá a odolná tráva rozšiřující se rhizomy).

DLF nabízí směsi obsahující MicroClover z řady MasterLine (EcoMaster - 10 % MicroCloveru ve směsi) a Turfline (EcoLawn 5 % MicroCloveru ve směsi). Poprvé bude představen i v řadě KVATRA ve směsi ECO Ornamental (2 % MicroCloveru ve směsi), prezentované na polních dnech v roce 2023. Dále je možné získat i čistě MicroClover a doplnit tak svůj stávající trávník o jetel plazivý.

Při dosévání je důležité zajistit, aby měl při vzcházení dostatek světla, neboť jetel plazivý je světlomilný druh, který je schopen růst i v podmínkách mírné zimy, a tak zajišťuje celoročně svěží vzhled trávníku.

na fotografii je směs EcoMaster na šlechtitelské stanici v Hladkých Životicích
vývoj testovacích ploch s MicroClover během roku (pokusy Francie) - stále zelená místa obsahují MicroClover

Ing. Ondřej Borowiecki, Produktový manažer, +420 727 930 928

Zajímá Vás více? Jsme zde pro Vás!
Stačí nám napsat a my už se postaráme o to, aby náš poradce či prodejce Vaši zprávu dostal a komunikoval s Vámi.

office@dlf.cz
PORADENSTVÍ
PRODEJ

Ještě jste se nepřihlásili k odběru našeho ZPRAVODAJE/NEWSLETTERU?
Můžete tak učinit ZDE:
PŘIHLÁSIT SE