Polní den DLF 2016

Pozvánka na Polní den DLF 17.5.2016

DLF Hladké Životice

si Vás pozvat na:

POLNÍ DEN ŠLECHTITELSKÉ STANICE

na úterý

17. května 2016

Místo konání:

Sál obecního kulturního domu

Polní pokusy v Hladkých Životicích

Areál šlechtitelské stanice DLF

Program:

8,30 – 9,00 hod Prezence v sále obecního kulturního domu

9,00 – 9,15 hod Přivítání účastníků

9,15 – 9,30 Výsledky sklizní pokusů se směsmi za roky 2014 a 2015 Ing. Ivan Houdek, DLF Hladké Životice

9,30 – 10 hod Objemná krmiva z loňské sklizně a zásady konzervace víceletých pícnin, ing. František Mikyska (AgroKonzulta Žamberk)

10,00 – 10,15 hod Přesun na polní pokusy

10,15 – 13,00 hod Prezentace pokusných ploch trav, jetelovin a pícních a trávníkových směsí DLF Hladké Životice, Ing. Ivan Houdek, DLF Hladké Životice

13,00 hod Oběd a ukončení polního dne

Uvítáme, pokud potvrdíte vaši účast na e-mail: office@dlf.cz nebo tel. 556768911, nejlépe do 10. května 2016

Kompletní pozvánku najdete zde