e
Publikováno
30 .III.2021

Jarda odchází do důchodu

Po téměř dvaceti letech tvrdé práce nám odchází kolega, referent odpovědný za množení našich odrůd, Ing. Jaroslav Bartoň, užívat si důchodu.

Je tomu tak, po dvaceti letech tvrdé práce nám odchází kolega, referent odpovědný za množení našich odrůd, Ing. Jaroslav Bartoň, užívat si důchodu.

Jardu na stanici přivedl jeho předchůdce – pan František Šejstal, který jako vysloužilý semenářský inspektor ÚKZÚZ řadu let rozvíjel naše množení s využitím celoživotních znalostí většiny Severomoravského kraje, a jeho podmínek pro množení trav a jetele. Několik měsíců pracovali spolu, na snímku jsou při diskuzi nad porostem lipnice luční Slezanky, s jeho množitelem, Doc. Luborem Vítkem.

Jarda před příchodem na stanici od školy pracoval v Zemědělském družstvu v Mořkově, a po jeho rozdělení byl předsedou družstva v Hodslavicích – v podnicích, které se věnovaly množení trav, a měl travičky takzvaně „osahané“. Poté, co bylo nevelké Hodslavické družstvo převedeno pod velké, přes kopec sousední Starojicko, a.s., zlákal pan Šejstal Jardu jako svého nástupce.

K množení trav a jetele lučního přivedl Jarda řadu nových množitelů, které znal z předchozích let svého působení jako agronom a předseda družstva. Společně jsme rozšiřovali spolupráci s pro nás nejvýznamnějším množitelem – Klas Nekoř, a.s., a také přibývaly hektary množení na Slovensku.

S jeho renomé odborníka na množení, a ve spolupráci s dalšími semenářskými firmami, se rozšířilo množení našich odrůd i dál do Čech.

Projeli jsme spolu tisíce kilometrů a strávili spoustu hodin v autě, na veletrzích a výstavách, kam jsme jezdili zastupovat naši stanici DLF Seeds z Hladkých Životic.
Jarda je zábavný společník, ale má jednu chybu – při návratech z cest v odpoledních až večerních hodinách mu padala hlava, a vůbec řidiči nepomáhal udržet pozornost…