Festulolia a jílky na orné půdě

Vysoký výnos, levné osivo, snadná konzervace. Pěstování jílků a jílkových festulolií představuje další možnost produkce vysoce kvalitního krmiva.

Festulolia a jílky na orné půdě

Zatímco v minulých letech bylo jarní počasí spíše suché a teplé, letos máme v mnohdy zcela opačné starosti. Chladno a časté deště, jak zpomalují a snižují nárůst hmoty, tak hlavně znesnadňují a zpožďují sklizeň prvních sečí. To činí určité starosti u senážního žita, kde ani v běžných letech není výsev následné plodiny zcela bez problémů. Alternativu k žitu představují krátkodobé jílky a jílková festulolia.

Přestože se u nás dlouhodobě na jílky mnohokvěté, ať již ve formě jarní – jednoleté anebo ozimé – italské, pohlíží jako na trávy vhodné pro humidní přímořské klima, jedná se o druh, který je nejen v Evropě pěstován především v suchých oblastech. Obdobně i jílková festulolia jsou u nás běžně používány jako součást jetelotravních směsí, ale je možné je využívat i v monokultuře, jako kvalitní náhradu jílku mnohokvětého.

Je známo, že jílky se u nás dlouhodobě množí a následně se osivo vyváží směrem jižní a jihozápadní Evropa (Itálie, Španělsko, Portugalsko, Francie), kde leží hlavní centrum využití. Rychle rostoucí trh se objevil i v nedalekém Maďarsku, kde se pěstuje několik tisíc hektarů zejména jílkových festulolií. Kromě výnosu a oproti žitu i lepší odolnosti jarnímu suchu si maďarští zemědělci cení vysoké stravitelnosti vlákniny, a to zejména v letním horkém období, kdy trávy vhodně doplňují kukuřici a vojtěšku v krmné dávce vysokoužitkových dojnic.

Zemědělec má několik možností, jak porosty jílků a jílkových festulolií využít. První možnost je sklidit první seč v polovině května a vyset následnou plodinu, jako je kukuřice nebo čirok. Toto je v letošním roce jak u jílků, tak u senážního žita velmi problematické. Sklizeň se opožďuje a nízké teploty v kombinaci s půdou nasycenou až přesycenou půdou nepřejí setí, vzcházení a růstu teplomilných plodin, jako jsou kukuřice a čirok.

Další možností, v letošním roce více než aktuální, je nechat porost do druhé seče, které se sklízí koncem června až počátkem července. Při vhodném průběhu počasí s dostatkem srážek, bude druhá seč jen o málo menší než první. Po následném zaorání získáme velmi dobou předplodinu pro ozimou řepku, a navíc i s dostatkem času pro přípravu půdy. Poslední možností je nechat porost celý rok a sklidit i 4 seče. Porost můžeme rovněž ponechat do dalšího roku. Zejména jílkové festulolia vydrží v našich podmínkách 2 až 3 sklizňové roky.


27.4.2020


27.4.2021


6.5.2021

Jakou produkci můžeme od porostů jílků a jílkových festulolií ukazují tabulky 1 a 2. Výsledky pocházejí z firemních pokusů DLF Hladké Životice. Uvádíme výsledky z roku 2016, jako „normálního“ roku a pro ukázku i výnosy z první a druhé seče v roce 2018, který byl a stále je suchý. Hlavní část výnosu každý rok představuje první seč, která činí kolem poloviny celkového ročního výnosu. Výnos dalších sečí je více ovlivněn počasím a zejména dostatkem srážek, což platí nejvíce pro třetí a další seče. První seč dobře využívá zimní vláhu a produkuje i vysokou kvalitu píce. V dobrých letech se produkce v první seči pohybuje kolem 11–14 t suché hmoty na ha (viz. výnos v roce 2016). V sušších letech, jako je ten letošní, je samozřejmě produkce snížena, ale i tak dosahuje velice solidní úrovně 8-10 t sena z ha, a to i přesto, že v dubnu napršelo pouhých 6 mm. Zemědělci mají často obavy, že trávy zaschnou a nenarostou. Je nutné si uvědomit, že v tomto případě se jedná o porosty na orné půdě v prvním užitkovém roce, které jsou velmi vitální a případný stres (nedostatek vody a podobně) se projevuje výrazně méně než u starých, vyžilých luk a pastvin.

AGROTECHNIKA
Agrotechnika jílků a jílkových festulolií není příliš komplikovaná. Výsev se provádí v září s výsevkem 35-40 kg/ha u tetraploidních odrůd jílku a festulolií a 25 až 30 kg u diploidních odrůd jílku mnohokvětého. Pokud se vyseje jílek dříve – červenec či počátek srpna, je možné počítat i se sklizní na podzim. Za krajní termín výsevku se dá na podzim pokládat polovina října.

Při pěstování na píci není vesměs nutné použití herbicidů vzhledem k rychlému růstu plodiny, která naopak plevele spíše potlačuje. Hnojení před setím na podzim není nutné. V případě časnějšího výsevu, kdy chceme sklízet ještě na podzim, je nutné přihnojení před setím či těsně po něm ve výši 50 - 60 kg N/ha. Hlavní těžiště hnojení je v jarním období. Jílky a trávy obecně potřebují pro vysokou produkci intenzivní hnojení dusíkem. Klasické doporučení hnojení ve výši 60 kg N/ha pro první seč sice zajistí vysokou produkci hmoty, ale je třeba počítat s tím, že obsah dusíkatých látek bude nižší (8-10 %), vzhledem k „naředění“ dodaného dusíku ve vysokém výnosu hmoty. Pokud chceme nejen vysokou produkci hmoty, ale i dostatečný obsah dusíkatých látek na úrovni 12-14 %, musíme dávku dusíku zvýšit na 90 až 120 kg/ha. Pro druhou a případnou další seč postačuje hnojení na úrovni 50-60 kg N/ha. Sklizeň a konzervace jílkových porostů je v zásadě bezproblémová. Hmota obsahuje vysoký podíl vodorozpustných cukrů a snadno se silážuje. A to i v kulatých balících. Zejména u druhých a dalších sečí a při velmi suchém počasí si musíme dát pozor na sklizňovou sušinu. Už při sečení bývá na úrovni 25–30 % a hrozí její přeschnutí. Jílky obecně nejsou vhodné pro výrobu sena, vzhledem k vysokému obsahu cukrů a jejich hydroskopičnosti. Sena se dá usušit z druhých a dalších sečí při velmi dobrém počasí. Na seno je vhodné použít diploidní odrůdy s jemnějšími stébly. Obecně je ale lépe počítat s výrobou senáže.

Pěstování jílků a jílkových festulolií představuje další možnost produkce vysoce kvalitního krmiva, kterou v současnosti čeští zemědělci využívají mnohem méně než jejich kolegové v zahraničí. Tyto trávy mohou být vhodnou alternativou k ozimému senážnímu žitu nebo tritikale. Výhodou je kromě vysokého výnosu kvalitní píce i jednoduché pěstování, levné osivo a snadná konzervace.

článek byl publikován také v odborném časopise Agrární obzor, vydavatelství Agriprint s.r.o.

Potřebujete poradit, ale nevíte, na koho obrátit? Jsme zde pro Vás!
Stačí popsat problém a my už se postaráme o to, aby náš poradce či prodejce Vaši zprávu dostal a komunikoval s Vámi.
office@dlf.cz
PORADENSTVÍ
PRODEJ

Ještě jste se nepřihlásili k odběru našeho ZPRAVODAJE/NEWSLETTERU?
Můžete tak učinit ZDE:
PŘIHLÁSIT SE