Doma vypěstováno znamená doma vyděláno

Dobrá pobídka k tomu, abyste zvážili větší soběstačnost s bílkovinnými krmivy a vypěstovali si je pomocí plodin fixujících dusík.

Doma vypěstováno znamená doma vyděláno

Jak se mohou zemědělci vypořádat s rostoucími náklady na krmné bílkoviny, energii a hnojiva? Velká část dusíkatých hnojiv, které pěstitelé potřebují, se vyrábí z energie na bázi plynu. Všichni již téměř rok slyšíme o extrémně vysokých cenách za energie, a v důsledku toho o uzavření výrobních závodů na dusíkaté hnojiva. Dopad na ceny hnojiv byl obrovský. Cena jednoho kilogramu dusíku přesahuje dvě eura, což je více než dvojnásobek oproti minulé sezóně. Čína a Rusko navíc zavedly zákaz vývozu hnojiv, aby ochránily své vlastní farmáře.

To je dobrá pobídka k tomu, abyste zvážili větší soběstačnost s bílkovinnými krmivy a vypěstovali si je pomocí plodin fixujících dusík. Studie prokázaly, že jste schopni sklidit až 3 tuny bílkovin/ha z jetelotrávy, a to i při podstatně nižším přihnojení dusíkem než 100 kg N/ha.

Levnější bílkovinná píce z jetelotrav

Ekonomicky se jetelotráva a vojtěška staly atraktivnější ve srovnání s kukuřicí. Už nejde jen sledovat, které krmivo je na výrobu nejlevnější. Pokud chcete optimalizovat konečný výsledek, musíte se také podívat na hodnotu a obsah bílkovin.

Dánská studie, která porovnávala kukuřici, jetelotrávu a vojtěšku, ukazuje, že jetelotráva obsahuje o 700 kg více bílkovin na hektar ve srovnání s kukuřicí a o 1 400 kg více bílkovin ve vojtěšce ve srovnání s kukuřicí. Protein navíc odpovídá přidané hodnotě 500 eur za hektar u jetele a 960 eur za hektar u vojtěšky ve srovnání s kukuřicí v současných cenách. Při optimalizované technologii řezání se výzkumné skupině podařilo dosáhnout v jetelotrávě podobné koncentrace energie jako v kukuřici, ale jetelotráva přispěla výrazně vyšším obsahem bílkovin. Výroba energie a bílkovin v jetelotrávě je stále dražší než v kukuřici, ale u vojtěšky je cenový rozdíl na krmnou jednotku při současných cenách bílkovinných krmiv nepatrný. Výroba bílkovinných krmiv na svých polích navíc přináší výhody pro životní prostředí a klima.

Zemědělci by si měli udělat vlastní kalkulace, co se nejvíc vyplácí, a při výpočtu obsahu bílkovin musí dávat pozor na podíl jetele/trávy v porostu. To je vyváženo správným založením, dávkami hnojení, která je přizpůsobena podílu jetele, a optimálnímu termínu a použité technologii sklizně siláže.

V neposlední řadě je také fakt, že jetelotráva a vojtěška mají velkou předplodinovou hodnotu a uvolňují 120 kg dusíku/ha pro následnou plodinu, v půdě zanechávají velké množství organické hmoty z kořenů, kterými narušují utužení vrstvy půdy pod ornicí.

Směsi trávy a jetele se dodávají v několika různých směsích v závislosti na oblasti a využívání. V regionech s přímořským klimatem je hlavní složkou jílek vytrvalý (85 %) v kombinaci s jetelem bílým (15 %). V oblastech s kontinentálním podnebím se ve směsích jetelovin vyskytují další pícní trávy včetně festulolií.

Článek v originálním znění ZDE.

Zajímá Vás více? Jsme zde pro Vás!
Stačí nám napsat a my už se postaráme o to, aby náš poradce či prodejce Vaši zprávu dostal a komunikoval s Vámi.
office@dlf.cz
PORADENSTVÍ
PRODEJ

Ještě jste se nepřihlásili k odběru našeho ZPRAVODAJE/NEWSLETTERU?
Můžete tak učinit ZDE:
PŘIHLÁSIT SE