Červená nitkovitost trav, známá také jako kornatka travní

Nedávné srážky a vysoké teploty byly ideálními podmínkami pro rozvoj červené nitkovitosti trav, téže známé jako kornatka travní. Původcem je houba Laetisaria fuciformis, která napadá valnou většinu travních druhů. Bohužel jeden z nejnáchylnějších druhů je také jeden z nejpoužívanějších, a to kostřava červená.