4turf® značka předních fotbalových klubů

Udržitelné předpoklady 4turf® spolu s jeho odolnějšími vlastnostmi ho učinily oblíbeným u řady předních fotbalových klubů, z nichž jedním je Forest Green Rovers FC, anglický fotbalový klub oceňovaný mezinárodní federací fotbalových asociací FIFA za své ekologické myšlenky.

Změna klimatu sebou přináší teplejší a vlhčí počasí, což zvyšuje riziko infekce trávníku houbovými chorobami. Zvláště znepokojivý je nárůst hlášených případů hnědé ohniskové skvrnitosti. Poslední dva roky pracuje DLF na identifikování různých tolerantních odrůd, přičemž výsledky analýz ukazují, že nejvíce tolerantní jsou DLF 4turf® odrůdy a některé diploidní odrůdy. Tato data nyní utváří nové DLF receptury, což zajistí, že i nadále budeme mít produkty vhodné jak pro současnost, tak vybavené k řešení výzev zítřka.

Změny klimatu spojené s měnícími se modely údržby a výživy travních ploch jsou považovány za hlavní důvody zvýšeného výskytu některých travních chorob, které byly v minulosti méně časté. Hnědá ohniskovost trávníku je způsobena houbou Rhizoctonia spp. Všechny druhy patřící do trav,,chladné sezóny“ jsou náchylné k potenciálnímu napadení houbou. Bylo zjištěno, že nejvíce náchylné jsou jílky, psinečky a z kostřav například kostřava rákosovitá. Napadení je spuštěno právě vysokými teplotami a vlhkostí, hlavně na rostlinách, které byly nadměrně stimulovány dusíkatými hnojivy.

Příznaky hnědé ohniskové skvrnitosti závisí na výšce sečení. Na nízko sečených trávnících se objevují nepravidelné, hnědé až tmavě hnědé skvrny. Na trávnících s vyšší výškou kosení budou všechny viditelné skvrny pravděpodobně světlejší barvy. Hnědá ohniskovost trávníku je v těchto případech často diagnostikována při bližším prozkoumání jednotlivých listů – což bude vykazovat léze, které mají šedou až nahnědlou barvu, s výrazným tmavě hnědým okrajem. V závažných případech může mít tato choroba za následek úplnou ztrátu travního pokryvu v zasažené oblasti.

Hnědá ohniskovost trávníku je obvyklou chorobou v USA, ale nyní je její výskyt stále častější hlavně na profesionálních stadionech, tréninkových plochách a golfových hřištích. Vzhledem k tomu, že jílek vytrvalý je již dlouhou dobu základním druhem fotbalových směsí v Evropě (kvůli své houževnaté povaze, toleranci k různým typům půd a rychlému klíčení), došlo k nárůstu případů napadení během letních dosevů trávníku – náchylné jsou hlavně mladé rostlinky do 1. roku od výsevu.

Společnost DLF prováděla zkoušky v zařízeních v rámci své celosvětové sítě výzkumu a vývoje – zejména v laboratoři MariboHilleshög Research AB laboratory ve městě Landskrona. MariboHilleshög je zařízení specializující se na testování a výzkum hub s mnohaletými znalostmi a zkušenostmi s houbou Rhizoctonia. Vzorky obzvláště agresivního evropského kmene Rhizoctonia byly odebrány z prostředí fotbalového stadionu a byly studovány rostlinným patologem Louisem Holmquistem. Screening vzorků byl proveden v nejmodernější laboratoři pro optimalizaci postupu.

Testy byly prováděny po dobu dvou let, kdy se měřila tolerance vice než 30 odrůd jílku vytrvalého – včetně devíti tetraploidních odrůd 4turf® - inokulovaných izolátem Rhizoctonia. V experimentu v roce 2021 byla semena zaseta na konci ledna a byla kosena dvakrát týdně až do inokulace, která proběhla, když byly trávy staré šest týdnů. Následně byla každá odrůda hodnocena na základě vitality v týdenních intervalech po dobu 4 týdnů.

Data poté prostudovala a sestavila manažerka vývoje produktů DLF pro trávníky Anne Mette Dahl Jensen. “Byli jsme schopni s jistotou určit, že existuje významný rozdíl mezi diploidními a tetraploidními odrůdami, pokud jde o toleranci k hnědé ohniskové skvrnitosti”. “Provedením zkoušek v laboratoři jsme byli schopni zajistit, že všechny trávy byly inokulovány ve stejnou dobu, stejným množstvím houbového inokula, v době, kdy se předpokládá, že tráva bude nejnáchylnější. Jak ukazuje tabulka, odrůdy 4turf® prokázaly silnou toleranci k hnědé ohniskové skvrnitosti, což koreluje s výsledky, které jsme viděli v jiných pokusech s chorobami, kde 4turf® odrůdy překonaly tradiční diploidy. Bylo však skvělé vidět, že existuje několik vynikajících diploidních odrůd DLF, které také prokázaly dobrou toleranci k hnědé ohniskové skvrnitosti.“

Větší semena 4turf® od DLF obsahují vice energetických rezerv pro rychlejší založení a zdravý vývoj rostlin. Ve srovnání s tradičnějšími diploidy vykazuje 4turf® lepší klíčivost při nízkých teplotách (4 °C), což poskytuje výhodu při dosévání v chladném období. Silnější kořenový systém 4turf® odrůd znamená, že je tolerantnější vůči suchu a řadě dalších enviromentálních stresů. V evropských testech prokázal 4turf® nejvyšší odolnost vůči chorobám během podzimních a zimních měsíců a také zvýšenou odolnost vůči invazi plevele díky rychlému vzcházení a zapojení, čímž se snížila potřeba nákladných a ekologicky škodlivých aplikací fungicidů a herbicidů.

Udržitelné předpoklady 4turf® spolu s jeho odolnějšími vlastnostmi ho učinily oblíbeným u řady předních fotbalových klubů, z nichž jedním je Forest Green Rovers, oceněný mezinárodní federací fotbalových asociací FIFA za své ekologické myšlenky. “Náš pravidelný program doplňujeme o 4turf® odrůdy DLF pro zimní dosévání,” vysvětluje manažer Nigel Harvey. “To nám dává dodatečnou sílu v oblastech s vysokou zátěží, jako jsou brankoviště, a také pomáhá opravit poškození nebo holá místa během chladnějších měsíců. S méně konvenčními nástroji a technikami, které mám k dispozici pro kontrolu plevelů i chorob, nás 4turf® staví do nejlepší pozice pro udržení pokrytí plochy a síly rostlin.”

Výsledky pokusu byly zásadní při tvoření nových směsí pro rok 2022, které kombinují nejvýkonnější diploidní a 4turf® odrůdy, aby zajistily zvýšenou toleranci vůči hnědé ohniskové skvrnitosti.

Hlavní správce hřiště ve fotbalovém klubu Reading Chris Last, chtěl prozkoumat výhody 4turf® a po dialogu s týmem DLF se stal prvním, kdo vyzkoušel jednu z nových směsí – navrženou tak, aby poskytovala ještě větší odolnost a rychlejší založení.

“Jelikož jsem 4turf® dříve nepoužíval, bylo zajímavé vidět, jak dobře se mu v našem prostředí daří!”, vysvětluje Chris. “Plochu jsme vyseli, pak jsme zakryli fólií a během pouhých tří dnů byl 4turf® v provozu, aniž by bylo potřeba příliš mnoho vstupů. Sekali jsme pak do týdne. Jak měsíce postupovaly, já a tým z DLF jsme bedlivě sledovali trávník a to, jak se vyrovnává s problémy – zejména s tlakem chorob – v různých obdobích roku. Červenec je vždy období kdy se často objevuje hnědá ohniskovost trávníku, ale loni jsme nezaznamenali žádné napadení trávníku. Dodatečná odolnost 4turf® znamenala, že i během období vysokého tlaku Fusarií v září a říjnu se malá ohniska infekce nerozšířila na celé hřiště. Bezpochyby jsme si zachovali mnohem větší pokrytí plochy než v předchozích sezónách.“

Kontrola chorob se stala pro mnoho správců trávníků větší výzvou, protože se snaží omezit množství chemikálií a pesticidů, které používají. Anne Mette pokračuje: “Použití 4turf® a specifických diploidních odrůd DLF poskytuje ekologické řešení proti hnědé ohniskové skvrnitosti a zajišťuje, že naši zákazníci dostávají ty správné produkty, které přinášejí přidanou hodnotu. Výběr odrůd s prokázanou vysokou tolerancí k hnědé ohniskové skvrnitosti nejen snižuje závislost na fungicidech, ale poskytuje kvalitnější hřiště, která vydrží tlak intenzivnějšího zatížení.“

Máte dotazy? Chcete se o této problematice dozvědět více?
Kontaktujte našeho produktového manažera, pana Ing. Ondřeje Borowieckého,
Tel: +420 727 930 928, email: ondrej.borowiecki@dlf.com

Chcete se s námi poradit? Jsme zde pro Vás! office@dlf.cz
PORADENSTVÍ
PRODEJ

Ještě jste se nepřihlásili k odběru našeho ZPRAVODAJE/NEWSLETTERU?
Můžete tak učinit ZDE:
PŘIHLÁSIT SE