Pozvánka

                                                                                                                      

DLF Seeds, s.r.o.,

se sídlem v Hladkých Životicích

 

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář:

 Množení travních a jetelových semen II.

do obecního sálu v Hladkých Životicích na čtvrtek

11. února 2016

Program:

8,30 – 9,00                  Prezence

9 – 9,15 hod               Přivítání účastníků, zahájení

9,15 – 9,30 hod          Výzvy a příležitosti světového trhu s osivy

         Steen Andersen, jednatel DLF Seeds, s.r.o.            

9,30 – 9,50 hod          Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen a jeho přínos pro současné domácí semenářství pícnin

                                    Doc. Ing. Bohumír CAGAŠ, CSc., ředitel sdružení

9,50 – 10,45 hod        Poznatky z množení trav a jetele lučního v posledních letech,

                                    Výsledky pokusů ze zkoušení pícních směsí za roky 2014 – 15

            Ing. Ivan Houdek, Ing. Jaroslav Bartoň, DLF Seeds, s.r.o.

10,45 – 11 hod           Přestávka

11 - 12 hod                 Zkušenosti s množením trav a jetelovin v Evropě

                                   Anders Mondrup,  výrobní ředitel, DLF Seeds, Dánsko

12 – 12,30 hod           Půdoochranné technologie s využitím trav a travních směsí

                                   Ing. Martina POLÁKOVÁ, poradce Soufflet Agro

12,30 – 13,00             Ukončení a oběd

 

Uvítáme, pokud potvrdíte Vaši účast na e-mail: office@dlf.cz nebo tel. 556768911

 

Do Hladkých Životic sjedete z dálnice D 1 na sjezdu 330, z obchvatu obce na silnici I/57 sjedete do obce, poté před potokem vlevo. Sál se nachází v budově Obecního úřadu v Hladkých Životicích, naproti kostela.